Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Undervisningsvideoer produceret af studerende 

Kort beskrivelse

Formålet med kurset er at styrke de medicinstuderende som undervisere. Deltagere i kurset vil stifte bekendtskab med teorier og principper for god undervisning og formidling, herunder viden om ’blended learning’. Desuden vil kurset forberede de studerende til at give feedback og modtage kritik på en hensigtsmæssig måde, der kan fremme læring.

Underviserens motivation

I forbindelse med undervisning af medicinstuderende i Educational It var der et behov for en aktivitet, som kunne bruges til undervisning i de medicinske fag på bacheloruddannelsen. Aktiviteten skulle kunne foregå i de studerendes forberedelse og træne begreber og lærerbogsstof på et lavere taksonomisk niveau. Aktiviteten skulle understøtte formidling og kommunikation, således at produktet kunne bruges til undervisning af medstuderende.

Beskrivelse af aktiviteten

Med programmet Explain Everything skulle de studerende producere en undervisningsvideo til studerende på samme niveau som dem selv. Emnet kunne være medicinsk, men de måtte også vælge andre emner.

 • Først producerede de studerende i grupper en drejebog med overskrift, beskrivelse af kernebegreber og relationer mellem dem, læringsmål og manuskript. De brugte en undervisningstime i undervisningen på opstart.
 • Efterfølgende brugte de ca. en time på produktion af videoen.
 • Videoerne blev uploadet i en blog på Blackboard (OBS: Nu benyttes Brightspace), så de kunne ses af alle.
 • Til sidst gav underviseren feedback. Dog kan peer feedback også anvendes.

Udbytte af aktiviteten

Ved at lade de studerende producere undervisningsvideoer kom de til aktivt at arbejde med en strukturering af stoffet og til at reflektere over formidlingen. Videoerne kunne tilgås af alle, hvilket gjorde det muligt for de studerende at bruge både deres egne og deres medstuderendes videoer til undervisning og senere repetition.

Værd at overveje

 • Explain Everything kan downloades gratis til flere platforme, men det kan være en udfordring, hvis den studerende ikke har en af disse platforme. Bed de studerende om at downloade i god tid før aktiviteten. Der kan også anvendes andre videoproduktionsprogrammer.
 • Aktiviteten kan være fremmed for de studerende, så det er vigtigt at tydeliggøre hvilke læringsmål, der opfyldes.
 • Lad de studerende lave videoer om forskellige emner, så de efterfølgende kan bruge videoerne aktivt til f.eks. repetition.

Aktiviteter

  Praksiseksempler


   Basisinformationer

   • Fakultet: Health         
   • Uddannelse: Medicin         
   • Kursus: Valgfag i medicinsk pædagogik        
   • Studieniveau: BA        
   • Holdstørrelse: Ca. 20 studerende         
   • Undervisningsform: Holdundervisning            
   • Omfang: Aktivitet       
   • Primær aktivitetstype: Produktion           
   • Anvendt teknologi: Explain Everything, Blackboard (OBS: Ny benyttes Brightspace)        
   • Hvordan casen blev gennemført: Tilstedeværelsesundervisning med brug af læringsteknologi                         

   Links og materialer

   • Se fire eksempler på undervisningsvideoer produceret af studerende: