Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Videoer til redesign af kursus

Kort beskrivelse

Kurset er blevet redesignet med fokus på at anvende flere digitale teknologier og nye pædagogiske metoder. 

Underviserens motivation

Nye muligheder for planlægning og afvikling af undervisningsforløb. Bedre mulighed for at tage hensyn til de studerendes individuelle læringsstrategier, styrke, læring og engagement.

Beskrivelse af aktiviteten

Aktivitetens forløb

 1. De studerende bruger det til introduktion til kurserne på semester
 2. Sammenhæng mellem faglige elementer
 3. Præsentationer af centrale elementer i de enkelte kurser

Ressourcer til studerende:

 • Intro på BlackBoard (eller Brightspace) med link
 • Mundtlige henvisninger til forelæsninger (referencer til videoer

Support til studerende:

 • Italesætter videoer i forelæsninger og holdundervisning.

   

Anvendt teknologi

 • Zoom til oplæg, demonstration og samarbejde.

 • Blackboard til kommunikation og information

 • OMERO til samarbejde, øvelser og produktion

 • One drive, office 365 (PP, skriftligt)

Citat om brugen af office 365: “Det er smart at man som underviser løbende kan følge med i de studerendes progression i holdundervisningen. For ellers kunne studerende godt gemme sig med noget de har svært ved. Nu er der 100% transparens - vi kan se hver eneste ting de laver og de ved vi gør det - og de er faktisk glade for det fordi de helst ikke vil stå med et produkt de ikke kan bruge til eksamen”.

Udbytte af aktiviteten

 • Kunne vise undervisere fra de tre kurser, hvordan det hænger sammen især ved udskiftning i undervisergruppen
 • At de studerende kan henvise til videoer og indhold herfra.
 • Det at producere materialet sammen har givet et større og mere samlet overblik

Udfordringer

 • Tidsmangel i forhold til udvikling og pædagogisk diskussion
 • Nogen er bedre til It end andre

 • Resultatet er fint, men vi savner samarbejdet om pædagogik

 • Tid til at følge op med bedre didaktik

 • Tid til kreativitet 

 • Ansatte fra forskellige organisationer har ikke samme systemer og vilkår

Værd at overveje

 • Andre kurser på samme semester kan evt se på fællestræk

 • Det koster tid at lave, særligt første gang, så det skal tænkes godt igennem mht. formålet.

 • Grafiske modeller og illustrationer kan vise sammenhæng, men de tager også tid at lave.

 • “Det kan tage en teknisk stærk person 2 minutter at slå en “digital streg” og det samme tage en underviser 3 timer” 

 • Vi har i nogle sammenhænge brug for et godt råd og hjælp, og andre gange har vi brug for, at en pædagogisk/teknisk stærk person deltager i udviklingen og produktionen.

Aktiviteter

  Praksiseksempler


   Basisinformationer

   • Fakultet: HE, Folkesundhed
   • Uddannelse: Folkesundhedsvidenskab
   • Kursus: Interventioner / 3 x 10 ECTS
   • Studieniveau: KA
   • Holdstørrelse: 3 x 45 studerende
   • Undervisningsform: Holdundervisning og forelæsning
   • Omfang: Kursus
   • Primær aktivitetstype: Viden og information, diskussion, samarbejde
   • Gennemførsel: Kombineret tilstedeværelses- og online undervisning
   • Anvendt teknologi: Video, Blackboard (Brightspace)