Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Virtuelt virksomhedsbesøg vha. VR

Kort beskrivelse

Termodynamik er en obligatorisk del af uddannelsen til diplomingeniør i maskinteknik. Kurset ligger på 4. semester og den typiske holdstørrelse er 60–100 studerende. Et af læringsmålene i kurset er at kunne gennemføre beregninger på energitekniske anlæg. En anlægstype, som er særlig relevant, er kraftvarmeanlæg. Det er derfor vigtigt, at de studerende får en indsigt i, hvordan et sådant anlæg virker.

Underviserens motivation

Meningen med aktiviteten var at give de studerende indsigt i hvordan et kraftvarmeværk virker, som supplement til undervisningen. At planlægge en felttur og sørge for at alle fik det hele med, vil under andre omstændigheder tage lang tid at planlægge og tilrettelægge. Brugen af 360 video tillod at de studerende kunne opleve dele og områder af kraftvarmeværket, der normalt vil være svært tilgængelige for besøgende og større grupper. 

Optagelserne har potentiale til at kunne genbruges og der kan indlejres quizzer og spørgsmål, som løbende revideres efter behov fra semester til semester.

Beskrivelse af aktiviteten

Optagelserne ved kraftvarmeværket var planlagt efter, at give indsigt i vigtige områder ud fra tanken om at vise vandets vej gennem værket. Der var udvalgt syv steder på værket, der blev optaget.

Videoerne blev lagt på platformen Uptale, hvor der kunne laves en guidet tour fra område til område. Herefter blev der lagt en forklarende speak på til hvert område, samt indlejret fotos af genstande og elementer, der skulle ligges særligt mærke til.

De studerende kan herefter, på deres enheder eller med et VR headset, tilgå optagelserne når de har behov.

Udbytte af aktiviteten

 • De studerende får et indblik i erhvervslivet og får konkrete eksempler, der kan supplere deres teoretiske eksempler i undervisningen. 

 • Alle får det hele med og underviser kan ‘tale direkte til den enkelte studerende’: Formatet tillader de studerende en ”real life-oplevelse” af praksis, der ikke altid kan kommunikeres så nemt gennem eksempelvis fotos eller almindelig video. 

 • Genbrug og undervisningstid: Optagelserne kan genbruges i kommende semestre for samme kursus og kan med tiden revideres mht. quizzer og indlejring i eksempelvis Blackboard (OBS: Nu benyttes Brightspace). 

 • Selvstudie og repetition: Den narrative undervisning i VR miljøet er passende til selvstudie for den studerende. Materialet er selvforklarende og kan bruges som repetition op mod en kommende eksamen eller prøve.

Værd at overveje

 • Overvej om en VR video kan stå alene. Det er ikke alle aktiviteter, der har gavn af at bruge Uptale platformen. Andre VR aktiviteter kan eventuelt gøres online på platforme som YouTube eller Vimeo.
 • Overvej også hvordan de studerende skal bruge materialet. Er det til en specifik situation, de skal have indblik i, en lokation, som ellers vil være uhensigtsmæssig med et stort hold eller er det en guidet tur gennem et større sted med et narrativ.
 • Indtænk gerne hvordan den studerende aktiveres, enten via indlejrede spørgsmål/quizzer eller er der noget de aktivt skal gøre i det virtuelle rum.

Aktiviteter

  Praksiseksempler


   Basisinformationer

   • Fakultet: TECH       
   • Uddannelse: Diplomingeniør i maskinteknik         
   • Kursus: Termodynamik       
   • Studieniveau: BA          
   • Holdstørrelse: 60–100 studerende        
   • Undervisningsform: Holdundervisning            
   • Omfang: Aktivitet        
   • Primær aktivitetstype: Viden og information               
   • Anvendt teknologi: Uptale         
   • Hvordan casen blev gennemført: Online-/fjernundervisning