Aarhus Universitets segl

Wiki til forberedelse og præsentation

Underviserens motivation

At engagere de studerende mere i deres forberedelse til timerne samt at erstatte de traditionelle studenteroplæg med mere kollektivt forpligtende aktiviteter.

Beskrivelse af aktiviteten

Som konkret værktøj bruger jeg onlinetjenesten Wikispaces (tjenesten eksisterer ikke længere). Jeg udstyrer de enkelte læsegrupper med hver deres wiki og med adgang til hinandens. 

Til de første syv sessioner i faget stiller jeg arbejdsspørgsmål til teoretiske grundbegreber (fx ”Beskriv forskellen mellem knaphedssamfundet og risikosamfundet ifølge Ulrich Beck") eller igangsætter små analytiske øvelser om cases, som er knyttet til den efterfølgende session. Disse opgaver skal besvares af læsegrupperne inden de kommer til sessionen (ca. 2 normalsider per session per gruppe).

I de sidste 20 minutter af hver session beder jeg de studerende om at revidere/udfolde/rette deres wikibesvarelse i lyset af dagens undervisning, hvorefter en enkelt eller to grupper fremlægger deres arbejde. Jeg åbner altid gruppewikien i plenum (vha. en projektor), hvilket tydeligvis motiverer grupperne til at forberede arbejdet før sessionen, da alle så på sin vis er en mulig præsentationsgruppe til hver session. Denne måde at bruge wikien på sikrer, at besvarelsen får en vis autoritet, at forkerte besvarelser står ikke ukorrigerede tilbage efter sessionen, og den højner alles motivation for at følge med under sessionen, fordi alle grupper muligvis skal fremlægge noget relateret til det gennemgåede i sessionens afslutning. 

Udbytte af aktiviteten

Jeg har brugt dette onlineværktøj i to semestre, og min erfaring er, at den konstante skriftlighed styrker den samlede indlæringsproces og forberedelsesgrad betragteligt sammenlignet med årene forud for dette tiltag.

De studerende forpligtes mere på hinanden i grupperne og opbygger en uge-rutine i deres forberedelse til timerne. De får hurtigere fagets begreber ind under huden, forberedelsesgraden bliver intensiveret og alle studerende bliver løbende aktiveret på grund af wikien. Derudover bruger jeg løbende wikien til selv at få et overordnet billede af de studerendes forståelse af fagets dimensioner.

De studerendes evaluering på wikien har medført entydig positiv respons.

Værd at overveje

 • Brug wikien systematisk i timerne, så de studerende oplever en nødvendighed i forhold til at bruge den og besvare opgaverne
 • Undgå at wikien bare bliver de studerendes rum, som man aldrig forholder sig til som underviser
 • Vær disciplineret i forhold til at formulere nye opgaver til næste session i god tid
 • Stil overskuelige spørgsmål (jo mere konkret, jo bedre) og angiv hvor lang besvarelsen skal være.

Basisinformationer

 • Fakultet: Arts      
 • Uddannelse: Begivenhedskultur        
 • Kursus: Globale kulturer og medier         
 • Studieniveau: BA        
 • Holdstørrelse: 25        
 • Undervisningsform: Holdundervisning           
 • Omfang: Aktivitet            
 • Primær aktivitetstype: Produktion            
 • Anvendt teknologi: Wikispaces (tjenesten eksisterer ikke længere)         
 • Hvordan casen blev gennemført: Tilstedeværelsesundervisning med brug af læringsteknologi                      

Læringsmål

 • at sikre grundig forberedelse mellem sessionerne fra de studerendes side
 • at skabe sikkerhed og fortrolighed i forhold til fagets kernebegreber
 • at skabe fagligt aktive fællesskaber i læsegrupperne
 • at opbygge en vidensplatform om fagets pensum og temaer
 • at øve de studerende skriftlighed i forhold til faget og eksamen.