Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Fælles opfølgning på læringsudbyttet

Fakultet: Arts. Uddannelse: Kunsthistorie, Æstetik og Kultur. Kursus: Blikke på byen, valgfag. Studieniveau: BA, 4. semester. Holdstørrelse: max 30 studerende.

Kort om kurset

På kurset lærer de studerende at identificere hovedtemaer, koncepter, historiske begivenheder og ideer, der relaterer sig til udviklingen af den moderne metropol. Målet med kurset er, at gøre de studerende i stand til at beskrive, analysere og relatere de varierende opfattelser inden for feltet. Derudover skal de evne at anvende disse opfattelser på forskellige urbane fænomener eller kulturelle repræsentationer af den urbane eller moderne by. 

Motivation for aktiviteten og ønsket udbytte

Opfølgningsøvelsen aktiverer den viden, de studerende allerede har tilegnet sig på kurset. Fremfor at fortælle de studerende, hvad de har lært i løbet af kurset, skal de selv reflektere over dette. Øvelsen sætter en ramme for, at de studerende kan introducere og bringe nye temaer og teorier på banen, og som underviser får du mulighed for at vurdere, hvorvidt de studerende har opnået det tilsigtede læringsudbytte for kurset. 

Formålet med aktiviteten er at give de studerende mulighed for at beskrive og forbinde de vigtige begreber og koncepter, de har lært på kurset. Det centrale udbytte er en fælles mindmap, der udfolder kursets hovedbegreber, og denne kan med fordel bruges til at sætte rammen for den efterfølgende undervisning.

Beskrivelse af aktiviteten

Aktiviteten kræver, at de studerende først arbejder individuelt og derefter i par. Til slut udarbejdes der i plenum en fælles mindmap over kursets mest centrale begreber. 

Individuelt:

Udlevér et stykke A3-papir og en kuglepen til hver studerende. De studerende skal lave en mindmap, hvor de individuelt kortlægger de koncepter, teorier og historiske begivenheder, som I har arbejdet med på kurset. De studerende må bladre deres noter igennem, men de må ikke tale sammen. Efter 5-10 minutter får de et par minutter til at udvælge tre ord fra deres mindmap, som de mener, er centrale for forståelsen af forskningsfeltet 

I par:

Når de studerende har udvalgt tre ord hver, finder de sammen i par, hvor de skiftevis forklarer, hvilke ord de har valgt, og hvorfor de mener, at disse er centrale for forståelsen af forskningsfeltet.

Efter 10 minutter skal de studerende, stadig parvist, diskutere hvordan deres ord relaterer sig til hinanden: konflikter de, indgår de i samme processer osv.?

Efter yderligere 10 minutter vælger alle par maks fire nøgleord hver. De behøver ikke nødvendigvis at være de samme ord, som de startede ud med. De udvalgte ord deles med resten af holdet på en fælles Padlet.

I plenum:

Den fælles Padlet vises på tavlen. I plenum diskuterer underviser og de studerende de udvalgte ord; hvorfor er disse ord vigtige, hvordan relaterer de sig til hinanden osv.? Hvis du som underviser vurderer, at der er mangler i de studerendes forståelse af feltet, kan du tilføje disse til den fælles Padlet. Husk at forklare relevansen, og hvorfor aspekterne ikke må glemmes.

Udbytte af aktiviteten

Øvelsen styrker de studerendes forståelse af forskningsfeltet. De bliver bekendte med forskellige koncepter, og hvordan disse er forbundet. Yderligere vænner de sig til mundtligt at formidle teorier, koncepter og begreber, der relaterer sig til forskningsfeltet, og på den måde udvikler de deres evner til at argumentere og diskutere. 

Værd at overveje

Aktiviteten tager tid at udføre, men er yderst givende for både studerende og dig som underviser, særligt fordi den ikke kræver den store forberedelsestid. Aktiviteten egner sig bedst til hold med maks 30 studerende.

 

Aktiviteter

Under udvikling

    Praksiseksempler