Aarhus Universitets segl

Paneldebat i Etik og Genetik

Kort beskrivelse

I gen- og stamcelleetik lærer den studerende at tage stilling til etiske dilemmaer på et oplyst grundlag, samtidig med at der stiftes bekendtskab med nogle af landets førende forskere indenfor området. Faget gør den studerende i stand til at diskutere muligheder og konsekvenser ved fremtidige behandlingsformer og forskningsemner.

Underviserens motivation

 • Der var en idé om at skabe mere sammenhæng mellem det faglige stof i forelæsningerne ved at indføre holdundervisning.
 • Samtidig var der et ønske om at inkorporere blended learning for at skabe samspil mellem out-of-class og in class -aktiviteterne.
 • Derudover var der et behov for at få mere studenteraktiverende læring i undervisningen.
 • Endelig var der et ønske om at opnå et højere refleksionsniveau hos den studerende, hvor det kognitive abstrakte læringsniveau bliver udviklet.

Beskrivelse af aktiviteten

Studenterunderviserne organiserede og udviklede holdundervisning, da dette gav mulighed for at skabe bedre rammer for diskussioner af det faglige stof, som de studerende havde fra forelæsningerne.

 • Forud for holdundervisningen udarbejdede de studerende etiske dilemmaer, som de uploadede på en blog i Blackboard (OBS: Nu benyttes Brightspace).
 • In class til holdundervisningen blev der taget udgangspunkt i disse etiske dilemmaer, som studenterunderviserne havde udvalgt.
 • I grupper diskuterede de studerende dilemmaerne ud fra fire fagområder og et af følgende perspektiver; lægen, genforskeren, etikeren og præsten.
 • Herefter blev der i grupperne udpeget en repræsentant, som skulle indgå i en paneldebat, hvor et etisk dilemma blev diskuteret på tværs af fagområdernes perspektiver.
 • Slutteligt blev alle studerende inddraget i diskussionen.

Værd at overveje

 • Ved at lade de studerende forberede dilemmaer out-of-class, bliver de producenter af indholdet for in class holdundervisningen.
 • Aktiviteten skaber bedre planlægning, kommunikation, samarbejde og feedback mellem underviserne og studerende.
 • Aktiviteten tvinger de studerende til at reflektere, kommunikere og perspektivere etiske dilemmaer ud fra forskellige fagligheder.

Basisinformationer

 • Fakultet: Health
 • Uddannelse: Medicin
 • Kursus: Gen- og stamcelleetik (valgfag)
 • Studieniveau: BA
 • Holdstørrelse: 35-40
 • Undervisningsform: Holdundervisning
 • Omfang: Aktivitet
 • Primær aktivitetstype: Diskussion
 • Hvordan casen blev gennemført: Tilstedeværelsesundervisning 

Siden er udarbejdet af Sara Sloth Høst og Marie Vadstrup Pedersen, studenterundervisere på Institut for Biomedicin, med støtte fra Thomas G. Jensen, kursus- og institutleder.