Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Tekstgennemgang: Round Table

Fakultet: Arts. Uddannelse: Engelsk. Kursus: Pack up your troubles – the peace process in Northern Ireland. Studieniveau: BA 4. semester. Holdstørrelse: 14.

Motivation for aktiviteten

I evalueringerne anførte de studerende, at de savnede en mere tekstnær gennemgang af stoffet. Jeg synes, seminarerne er et sted, hvor vi løfter teksterne op på et højere niveau (ideelt har de lavet tekstgennemgang i læsegrupper), men da det er omfattende og kompliceret stof, indvilligede jeg i at lave en round table, hvor de studerende, med udgangspunkt i en klassisk kildekritisk gennemgang af teksterne, selv styrede udredningen – med mig som bisidder.

Aktivitetens formål

At navigere Nordirlands ideologiske morads er en svær opgave, der kræver stærke kildekritiske og analytiske evner. Denne øvelse træner de studerende såvel som underviseren i at bryde tekster op i grundig diskussion.

Beskrivelse af aktiviteten

Vi satte bordene op, så vi alle sad rundt om det, og jeg havde sendt dem en liste med spørgsmål, man kan stille til en kilde:

 • Hvem har skrevet den? 
 • Hvornår? 
 • Hvorfor?
 • Til hvem?
 • Hvad er konteksten?
 • Hvilken filosofisk, retslig, politisk, teoretisk position er den en del af?
 • Hvad er hensigten?

Spørgsmål, der rangerer fra det udredende til det fortolkende.

Forinden havde jeg givet dem listen med spørgsmål og bedt dem om selv at forberede to spørgsmål: et forklaringsspørgsmål (noget de ikke kunne forstå) og et centralt spørgsmål de mente, man kunne finde svar på i teksten. Således var de både nødt til at forsøge at afkode teksten og opsummere noget af det teksten indeholdte.

Vi sluttede Round Table-diskussionen af med, at de studerende hver især skulle formulere tesen i teksten, derefter talte vi kort om de uoverensstemmelser, vi havde i opfattelser både mellem vores læsninger og mellem kildernes opfattelse af konflikten. På den måde havde vi gennemgået teksterne, men på et niveau hvor det ikke var mig, der udlagde dem (selvom jeg ikke helt kunne lade være).

Det var rart at sidde rundt om et bord, og det er det eneste tidspunkt, hvor jeg har oplevet, at debatten ikke skiftevis var mellem mig og en studerende - og så en anden studerende - men rent faktisk blev en udveksling mellem alle, uden markering, men i løs samtale hvor forskellige tog ansvar for at få os tilbage til det oprindelige spørgsmål eller videre til det næste. Den fysiske omrokering betød helt sikkert noget for deres fornemmelse af, hvordan man kunne deltage. Og listen med spørgsmål gav retning.

Udbytte af aktiviteten

De studerende var meget glade for at gennemgå teksterne, og jeg var meget glad for, at de ikke ’fik dem gennemgået’ af mig, men selv skulle tage fat. Det er sjældent, de diskuterer med hinanden, men det gjorde de her. De havde også en klar fornemmelse af at kunne hjælpes ad og prøve sig frem. Det kan man helt klart bedre i en rundkreds!

Aktiviteter

Under udvikling

  Praksiseksempler


   Links og materialer til praksiseksemplet:

   Materialer fra kurset