Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Instruktorer i sprogundervisning

Fakultet: Arts. Uddannelse: Nordisk Sprog og Litteratur. Emne: Dansk morfologi og syntaks. Studieniveau: BA. Holdstørrelse: 35-40.

Motivation for aktiviteten

Et grammatikfag som ”Dansk morfologi og syntaks” består af en relativ tung begrebsindlæring og systemforståelse, der kræver gentagende træning for at opnå gode færdigheder. Denne træning suppleres i høj grad med instruktorundervisning.

Aktivitetens formål

Instruktortimer er en måde at udvide antallet af træningsbaner og træningspas for de studerende. Det mere uformelle rum giver de studerende bedre tid til og mulighed for at stille flere 'dumme spørgsmål’, som de ellers kan være tilbageholdende med at stille underviseren. Instruktorundervisningen kan derudover være med til at aflaste underviseren i forhold til at bruge ekstra undervisningstid på regulær træning. 

Beskrivelse af aktiviteten

Kort fortalt går ”Instruktorer i sprogundervisning” ud på, at undervisningen suppleres med instruktorledede hjælpetimer, hvor der primært fokuseres på at træne de studerendes grammatiske færdigheder. Det vil sige gennemgang af regulære grammatikøvelser, der kan have karakter af færdighedstræning. Instruktortimerne er ikke en del af den obligatoriske undervisning, men giver de studerende mulighed for at få stoffet forklaret igen med andre ord og at få ekstra træning i de enkelte discipliner. Det er en form for sidemandsoplæring, da instruktor gerne hentes fra tidligere årgange. 

I samarbejdet med en instruktor er det vigtigt inden semesterstart at bruge tid på at afklare instruktorens rolle samt det faglige stof. En instruktor er en slags hjælpetræner, og underviseren kan derfor ikke forvente, at instruktoren finder yderligere relevant og perspektiverende litteratur til pensum. Instruktoren skal i stedet samle op på undervisningens centrale pointer samt genforklare, gennemgå og forklare tilhørende øvelser og eventuelt supplere med flere øvelser. 

Det er vigtigt, at instruktoren følger underviserens undervisningsplan samt tolkning af stoffet og bliver naturligvis løbende opdateret på eventuelle afvigelser fra planen, kritik af grundbogen eller lignende. Instruktor skal føle sig godt klædt på til at instruere og forklare i forhold til underviserens plan og metode. Derudover skal instruktoren føle sig som en del af faget med det samme og skrives ind i semesterplanen fra starten.

Værd at overveje

At lave et godt, udbyttesrigt instruktorforløb kræver godt samarbejde, åbenhed og sparring på teoriforståelse, øvelsessæt og løsningsforslag. Instruktoren bør blive præsenteret på første undervisningsgang, og hvis det er muligt også overvære (dele af ) undervisningen. Det kan også være instruktorens job at facilitere studiegrupper og give gode råd om, hvordan man er "en god universitetsstuderende i dette fag”. 

Aktiviteter

  Praksiseksempler


   Links og materialer til praksiseksemplet:

   Samarbejde mellem underviser og instruktor

   Her er nogle eksempler fra en mailkorrespondance mellem underviser og instruktor: