Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Ofte stillede spørgsmål om instruktorundervisning

Fakultet: Arts. Uddannelse: Alle. Kursus: Instruktorforløb. Studieniveau: BA. Holdstørrelse: Alle. 

Her er samlet svar på ofte stillede spørgsmål og løsningsforslag til de forskellige udfordringer, man som instruktor måtte møde i forbindelse med sin undervisning. Svarene er indsamlet blandt tidligere instruktorere på Arts og bearbejdet af Vibe Kromann.

 

Hvad gør jeg, hvis mine studerende småsnakker sammen og forstyrrer undervisningen?

 • Undgå ren forelæsning, tænk på timerne som øvelsestimer.
 • Undgå for meget tavleundervisning, lad evt. de studerende komme til tavlen.
 • Aktivér de studerende med øvelser af forskellig art og varier undervisningsformerne.

Hvordan fastholder jeg mine studerendes fokus?

 • Undgå ren forelæsning. Tænk på timerne som øvelsestimer.
 • Undgå for meget tavleundervisning. Lad evt. de studerende komme til tavlen.
 • Aktivér de studerende med øvelser af forskellig art og varier undervisningsformerne.

Hvordan får jeg mine studerende til at svare på spørgsmål/løse opgaver på holdet?

 • Spørg en studerende direkte: "Har du lyst til at tage denne her?". Så kan de sige nej, men det sker sjældent.
 • Lad dem løse det de kan af en opgave, og lad de andre studerende supplere efterfølgende.
 • Lav runder, hvor alle skal svare på noget, læse op eller lignende.
 • Lad dem summe sammen om deres svar to og to, inden de skal svare på holdet.

Mine studerende er skeptiske over for at holde oplæg for holdet. Hvad gør jeg?

 • Ændr formatet så det bliver mere uformelt, fx med diskussioner mellem grupper på holdet i stedet for oplæg ved tavlen.
 • Gør formålet med øvelsen tydelig: Er formålet at lære mundtlig fremstilling, lære af hinanden eller strukturere ting på kort tid?
 • Lav en plan, så studiegrupperne altid er klar over, hvornår de skal fremlægge og ikke bliver overraskede.

Hvordan får jeg mine studerende til at møde op, hvis faget ikke er obligatorisk?

 • Tal med din underviser og få ham/hende til at reklamere for instruktortimerne til forelæsningerne.
 • Fortæl, hvordan forløbet kan hjælpe i forhold til eksamen.
 • Brug fraværslister. Sig, at det er for bedre at kunne evaluere på, hvor mange der bruger tilbuddet.
 • Få tilknyttet en obligatorisk aktivitet, fx en skriveøvelse, til faget.

Hvordan får jeg mine studerende til at forberede sig til timerne?

 • Lad studiegrupperne holde oplæg på skift og fremlæg rammerne allerede i den første time. Så er du sikker på, at mindst én gruppe er forberedt til hver gang.
 • Giv gruppeopgaver, der skal laves i studiegrupperne i stedet for individuelle opgaver.
 • Brug et opgaveformat, der uploades på en læringsplatform, som for eksempel en Wiki. Her kan du være en aktiv modspiller, fx referater, og løbende følge med i deres forberedelse. 

Hvordan planlægger jeg mine timer fleksibelt, hvis tiden ikke holder?

 • Tag mange eksempler med, som du så kan bruge mere eller mindre tid på.
 • Hvis tiden er presset, så giv de studerende “den halve løsning”, som de så kan arbejde videre på.
 • Tag ekstra øvelser med, gerne korte, som du kan bruge efter behov.
 • Prioritér dit materiale, så du ved, hvad I skal nå, og hvad I kan springe over.
 • Undgå at have for mange hængepartier, der bliver skubbet til næste time. Dette vil gøre, at planen skrider for hele semestret.

Hvad gør jeg, hvis de studerende spørger mig om noget, jeg ikke kan svare på?

 • Sig: “Det ved jeg ikke, men jeg vil gerne undersøge det til næste gang” (Husk at have svaret med, hvis du har lovet det).
 • Sig: “Det ved jeg ikke, er der nogen, der har et bud?
 • Sig: "Det ved jeg ikke, men jeg tror du kan finde svaret hos…”.

Hvordan kan jeg finde ud af, om mine studerende har forstået dagens pointer?

 • Spørg dine studerende, om det, du siger, giver mening.
 • Bed dem om at skrive de to vigtigste pointer ned og hør nogle stykker i plenum.
 • Lad folk skrive 5 spørgsmål til emnet i starten af timen. Hvis de ikke er blevet besvaret i løbet af timen, tages de som afrunding.
 • Lav en lynevaluering.

Hvordan håndterer jeg engelsk som fælles undervisningssprog?

Hvis du både har engelsk- og dansktalende på dit hold, så 

 • Gør det klart, at de studerende gerne må spørge på dansk, hvis de er mere trygge ved det.
 • Gør det klart, at ingen forventer et perfekt talt engelsk i dine timer.
 • Gør det klart, at de studerende gerne må bede om at få et begreb oversat, så de kan lære den danske term.

Jeg bliver nervøs, når jeg skal undervise, hvordan håndterer jeg det?

 • Lær undervisningslokalet at kende og afprøv din stemme der.
 • Lav en overskuelig lektionsplan og noter/udprint af slides.
 • Tjek, at teknikken virker og hav en backup-plan.
 • Aktivér hurtigt de studerende.
 • Træk vejret dybt undervejs, hold små pauser.
 • Krum tæer og spænd af igen.
 • Se på rummets fikspunkter eller hen over hovedet/i panden på tilhørerne.

Hvordan håndterer jeg negative evalueringer?

 • Husk, at det ikke er din person, der bliver evalueret, men undervisningen.
 • Lad ikke de negative evalueringer tage overhånd, der er sikkert langt flere positive.
 • Brug evalueringerne konstruktivt og lær af dem.
 • Lav evt. en lynevaluering, så du kan se hvor mange, der rent faktisk er enige i de forskellige udsagn.

Aktiviteter

  Praksiseksempler


   Fik du ikke svar på dit spørgsmål?

   Så kontakt Karen Louise Møller, faglig kontaktperson for pædagogisk grundkursus for instruktorer.