Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Workshop med studenterinstruktor

Fakultet: Arts. Uddannelse: Lingvistik. Kursus: Selvvalgt emne, Computer-mediated Communication. Studieniveau: Bachelor, 4. semester. Holdstørrelse: 2-30.

Motivation for aktiviteten 

Der var stor interesse for feltet Computer-mediated Communication blandt de kandidatstuderende på Lingvistik. De oprettede derfor selv faget og underviste workshoppen, der som forløb fik sin berettigelse i forbindelse med faget ”Selvvagt emne” på BA-delen.

Kort om kurset

Workshopforløbet hjælper BA-studerende til at anvende de værktøjer, de allerede har, til at undersøge relevante og interessante emner relateret til internettet og teknologi med en lingvistisk vinkel. De studerende får kendskab til generel viden om computermedieret kommunikation, men vigtigere er, at kurset søger at sætte den studerende i stand til at undersøge et emne på egen hånd, finde litteratur, afgrænse emnet samt udvælge metoder at arbejde med.

Aktivitetens formål

Workshopforløbet sætter en ramme for faget ”Selvvalgt emne”, så BA-studerende i stedet for selvstudie oplever at arbejde med individuelle projekter samtidig med, at de kan sparre med medstuderende. De lærer herudover at bidrage aktivt til undervisningen, da undervisningen i særlig høj grad fungerer som workshop og ikke traditionel forelæsning.

De deltagende kandidatstuderende får undervisningserfaring, da de planlægger forløbet fra bunden og undervejs holder oplæg og giver feedback på de BA-studerendes projekter. De kandidatstuderende udnytter potentialet i deres faglige interessefelt ved at omsætte det til undervisning.

Beskrivelse af aktiviteten 

 • Oprettelse af fag: Hvis du som VIP-underviser møder kandidatstuderende med særlige faglige interessefelter, så inviter dem til at holde et oplæg i forbindelse med din undervisning. Hvis de kandidatstuderende er interesserede i at undervise, så hjælp dem med at finde et ståsted for deres forløb og med at få det administrative på plads. Du skal som VIP-underviser fungere som faglig kontaktperson og hjælpe med at kvalitetssikre undervisningsforløbet og oprette faget.
 • Undervisning: Undervisningen er tilrettelagt som et projektorienteret forløb, hvor de BA-studerende arbejder med individuelle projekter, men sparrer med hinanden gennem datasessions, feedbackgrupper og speeddating. Undervisningen foregår som et samarbejde mellem underviserne (de kandidatstuderende) og de BA-studerende.  
 • Eksamen: Da de studerende er sparringspartnere på hinandens projekter fra start, er det naturligt også at lade eksamenen være et fælles projekt. Workshopforløbet afsluttes med en kollektiv eksamen. De studerende holder en halv times individuelle eksamensoplæg om deres projekter efterfulgt af spørgsmål. Alle studerende er til stede ved eksamen og agerer publikum på hinandens præsentationer. De stiller også spørgsmål til projektet på lige fod med eksaminator. For at sikre at der bliver stillet spørgsmål til alle eksamensoplæg, er de studerende på forhånd blevet tildelt to-tre projekter hver, som de er ansvarlige for at stille spørgsmål til. Da der løbende er blevet afholdt små præsentationer i undervisningen, er alle bekendte med hinandens emner og data. 

Udbytte af aktiviteten 

BA-studerende gennemfører et projekt fra start til slut og finder emne, data, metode og teori. De lærer at arbejde selvstændigt og at bruge hinanden til at sparre med, hvilket forbereder dem på at skrive deres bachelorprojekt i efterfølgende semester. At de kan sparre med studerende, der er længere i uddannelsesforløbet end dem selv, hjælper til at højne det faglige niveau.

De deltagende kandidatstuderende får ejerskab over deres uddannelse. De arbejder selvstændigt med planlægningen og oprettelsen af faget og får undervisningserfaring. De kan også selv medbringe data til undervisningen og få sparring på egne projekter.

De BA-studerende har været meget positive overfor den samlede eksamensoplevelse og har ytret ønske om flere kollektive eksamener på studiet. De siger, at sammenhængen mellem undervisning og eksamen bliver styrket gennem den kollektive eksamen. 

Aktiviteter

  Praksiseksempler

   Øvrige bidragydere

   Nicholas Hedegaard Mikkelsen, kandidatstuderende på lingvistik
   Mathias Kragelund, kandidatstuderende på lingvistik