Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Håndtering af sprogvanskeligheder

Fakultet: Arts. Uddannelse: Medievidenskab. Kursus: Politisk kommunikation i nye demokratier. Studieniveau: Kandidat. Holdstørrelse: Gennemsnitligt 12 studerende.

Motivation for aktiviteten

Jeg har som underviser på et kandidatkursus oplevet, at internationale studerendes sprogvanskeligheder har medført et anspændt forhold mellem kursets studerende. Til en mundtlig evaluering gav de danske studerende direkte udtryk for, at de internationale studerendes lave engelskniveau fik dem til at føle, at de spildte deres tid til undervisningen. De internationale studerende følte sig dårligt behandlet og anklagede de danske studerende for etnocentrisme. Aktiviteten har til formål at bygge bro mellem de studerende og skabe et sikkert læringsmiljø for studerende med sprogvanskeligheder. Aktiviteten skal få studerende til at forstå, at de sprogligt kan hjælpe hinanden og forberede sig til den afsluttende eksamen. Denne eksamen er både skriftlig og mundtlig.

Beskrivelse af aktiviteten

For at tage hånd om udfordringen vælger jeg at italesætte de potentielle sprogproblemer for de studerende allerede første undervisningsgang. Dette i håb om at skabe et mere respektfuldt og sikkert læringsmiljø fra starten.

Jeg understreger, at engelsk er et fremmedsprog for de fleste studerende såvel som underviseren selv. De skal bære over med hinanden, da størstedelen af eleverne ikke taler engelsk som modersprog og derfor uundgåeligt vil komme til at begå fejl og/eller have problemer med udtalen. Jeg påpeger ligeledes, at det er vigtigt, at alle taler langsomt og tydeligt samt efterspørge dette i situationer, hvor folk glemmer det. Jeg siger til dem, at de skal give hinanden plads og vise forståelse, så alle føler sig godt tilpas og sikre på deres egne sprogfærdigheder.

For at hjælpe de studerende med deres skrive- og sprogfærdigheder gennem semestret tilføjer jeg løbende skriftlige opgaver og mundtlige præsentationer, som involverer, at de studerende skal give hinanden peer feedback.

Aktivitetens udbytte

De efterfølgende evalueringer har vist, at de studerende fandt det positivt at skulle lave præsentationer, skrive korte essays, give hinanden feedback og ligeledes få det selv. De mente, at aktiviteterne hjalp dem til at føle sig bedre tilpas og mere forberedt til eksamen. 

Værd at overveje

Det er meget vigtigt, at underviserens feedback til de studerende og deres peer-to-peer feedback til hinanden ikke udelukkende fokuserer på sprogvanskeligheder. Opgavens indhold skal også vurderes. Min oplevelse som underviser er, at de studerende med sprogvanskeligheder i højere grad ønsker mere vejledning/feedback på “how to write”, eller hvordan de klarer sig godt for at bestå eksamen. Fokus på dette skaber dog et langt vigtigere spørgsmål: Forstår den studerende de hovedproblemer, der er blevet undervist i, eller der bliver spurgt ind til i opgaven? Og er denne forståelse tydelig og mærkbar uanset sprogvanskeligheder eller ej? 

Aktiviteter

  Praksiseksempler


   Links og materialer til praksiseksemplet:

   Engelsk i undervisningen

   På INTL University kan du finde materiale om engelsk som internationalt sprog, kommunikative succeser og de problemer, som undervisere kan komme til at stå overfor i faciliteringen af internationale undervisningsprogrammer. Her finder du også mulige løsninger på disse problemer.