Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Deltagelse i Food Festival

Fakultet: Arts. Uddannelse: Antropologi. Kursus: Udenfor undervisningen. Studieniveau: Både BA og KA. 

Motivation for aktiviteten

Jeg deltager på Aarhus Food Festival, fordi det er nyttigt i forhold til min egen forskning om mad. Men jeg kan ikke interviewe 1000 mennesker alene, og derfor inddrager jeg studerende i min forskning.

Beskrivelse af aktiviteten

Jeg har har haft studerende med til Food Festival to gange.

Jeg starter en projektgruppe ca. et halvt år før selve festivalen. Det gør jeg ved at plukke studerende fra forskellige hold og årgange; fx hørte jeg, at der var nogen på 4. semester, der lavede noget med mad. Derfor prikkede jeg den gruppe på skulderen. Derefter fortalte en af mine kolleger mig, at han havde en studerende, der skrev speciale om mad. Og en af de studerende anbefalede en veninde på et andet hold, som også gerne ville lave noget med mad.

På den måde har jeg pludselig en gruppe af frivillige studerende, som kommer fra forskellige hold og årgange og ikke skal til eksamen. Det fungerer lidt som en studiekreds og er udelukkende drevet af interesse.

For at kunne tage de studerende med i projektet og have dem med i teltet under festivalen, så er jeg nødt til at klæde dem fagligt på. Derfor giver jeg dem tekster, mødes med dem, sætter dem ind i min forskning og får dem til at sætte nogle forsøg op, som kan bruges på festivalen.

I løbet af festivalen

I år havde de studerende lavet nogle stationer om sansning og smag, hvor gæsterne blandet andet skulle drikke blå mælk og høre nogle spiselyde, mens de noterede hvilke ord, de kom til at tænke på.

Der var hele tiden 4-5 studerende i teltet, som interviewede og tog feltnoter. Vi havde indrettet et hjørne i teltet med en computer, hvor man kunne sætte sig hen og skrive sine feltnoter ind. 

Efter festivalen

Efter festivalen står jeg med 1000 udfyldte skemaer, der skal analyseres og bearbejdes. Der inddrager jeg 3. semester BA, som har faget Analyse, hvor de skal have nogle små øvelser. Jeg deler de tre hold op i 18 grupper, som får 50 skemaer hver, og så beder jeg dem om at anlægge et ANT-perspektiv på ordene. Derefter får jeg en eller to sider fra hver gruppe om, hvad der står i skemaerne. På den måde får de studerende lov til at bruge det, de har lært – og jeg er lige blevet hjulpet videre. 

Sideløbende med det mødes jeg stadig med den anden gruppe, hvor vi evaluerer, hvad der skete på festivalen etc. De vil gerne være med til at lave en film om det, og vi skriver en artikel sammen. Den artikel, jeg udgav sammen med de studerende i 2012 er blevet peer reviewed. 

Udbytte af aktiviteten

Jeg kan ikke lave de her aktiviteter alene. Det, de studerende har lavet, har været virkeligt nyttigt for mig. Det er relevant og teoretisk velfunderet.

De studerende har nogle forfriskende vinkler på tingene. Jeg bliver inspireret af deres engagement og den måde, de tænker med på mit projekt. De har nogle vilde analyser, som er gode og brugbare.

For de studerende betyder det blandt andet, at de får deres navn på en udgivet artikel. Arbejdet giver dem en kontakt til virkeligheden udenfor, de får mulighed for at formidle deres faglighed til offentligheden, og de kan skrive det på deres CV.

Sammensætningen på tværs af fag og årgange betyder også, at de studerende får en bedre forbindelse til faget. Der er både et socialt og et fagligt aspekt i at inddrage de studerende på denne måde.

Værd at overveje

Strukturelt og administrativt er der nogle hurdler ved at inddrage de studerende i sin forskning og lave projekter på den her måde. Det kan være svært at kategorisere administrativt: Er det forskning, eller er det undervisning? Jeg mødes med de studerende i fritiden – men det er jo undervisning, for vi læser tekster og debatterer i forhold til projektet.

Når jeg har de studerende som medskribenter på en peer reviewed artikel, så kan jeg ikke få alle point, fordi jeg skal dele med dem. Det kan godt være noget rod.

De studerende har indtil nu været forpligtede på projektet med en moralsk kontrakt, for de har ikke kunnet være bekendte at hoppe fra og lade mig stå i det telt alene.  Jeg har tænkt over, om jeg er nødt til at få dem til at skrive under på en kontrakt. Men jeg har heller ikke lyst til at formalisere vores samarbejde alt for meget. 

Aktiviteter

  Praksiseksempler


   Links og materialer til praksiseksemplet:

   Om Food Festival

   Food Festival afholdes hvert år i september på Tangkrogen i Aarhus. Læs mere om Food Festival.

   Video om Food Festival 2013

   Artikler fra AU

   Læs artikler om deltagelse i festivalen herunder: