Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Feltarbejde i landdistrikter

Fakultet: Arts. Uddannelse: Antropologi. Kursus: Etnografisk metode. Studieniveau: KA. 

Motivation for aktiviteten

Jeg blev kontaktet af et arkitektfirma, som havde fået penge til at lave et projekt om udvikling i landdistriktsområder. De havde nogle problemstillinger, som de gerne ville have nogle studerende til at undersøge.

Kort om kurset

De studerende skal på dette kursus lære at forberede, udføre og formidle et feltarbejde. Eksamen består i en metodeøvelse, hvor de er i felten i 2-3 uger og derefter skriver en opgave. 

Beskrivelse af aktiviteten

Inden kurset begynder, holder vi nogle møder med arkitektfirmaet.

Arkitektfirmaet efterspørger en analyse fra de studerende. Det oplæg tager jeg med ind og bruger i undervisningen, og jeg får nogle af de studerende til at forpligte sig på projektet. Jeg understreger overfor de studerende, at det kræver noget af dem at være med: De skal møde op uden for undervisningen, og de skal selv være med til at planlægge forløbet.

Jeg skriver ikke kontrakter med de studerende, men det har jeg overvejet at gøre.

I den normale undervisning bruger vi arkitektfirmaet som eksempel og begynder at arbejde os ind i hvad, de skal gøre. I slutningen af semesteret skriver de studerende deres eksamensopgaver som normalt.

Men projektet er ikke slut endnu.

Når de har afleveret deres opgaver, så skriver de studerende, som har forpligtet sig på projektet, efterfølgende en artikel med udgangspunkt i eksamensopgaven. Jeg holder møder med de studerende, taler med dem om, hvordan vi kan få det til at blive en udgivelse og læser korrektur på deres artikler. Til sidst skriver jeg et forord.

Efter projektet er slut, har de studerende præsenteret deres projekter til et borgermøde. Det gør de selvfølgelig super godt, men vi kan ikke give dem en karakter for det, for det er ikke en del af noget forløb.  

Udbytte af aktiviteten

Det er ved den her type aktiviteter, at jeg for alvor finder aktive og engagerede studerende.

De studerende kommer, fordi de kan se nytte i at få fingrene i noget konkret, som kan bruges til noget. Den rapport, vi lavede i 2008, ligger stadig på Struer Kommunes hjemmeside. En af artiklerne handler fx om, hvor svært det er lave foreninger, og det har de efterfølgende taget op i kommunen. 

Værd at overveje

En stor del af projektet ligger udenfor undervisningen. De studerende får ikke noget for det, og jeg bruger meget mere tid, end jeg får godskrevet. Det er lidt noget rod, men jeg er meget inspireret af, hvor meget energi de studerende lægger i det.

Der mangler anerkendelse for den her type aktiviteter i systemet. Det ligger udenfor undervisningen og kan hverken karakteriseres som undervisning eller som forskning.

Aktiviteter

    Praksiseksempler


      Links og materialer til praksiseksemplet:

      Rebild og Mariagerfjord Kommune 2013