Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Forskningsworkshop med studerende

Fakultet: Arts. Uddannelse: Lingvistik. Kursus: Projektet DanTIN (Danish talk-in-interaction) har indgået i et KA-kursus og derudover været en åben, frivillig forskningsgruppe for studerende og forskere. Studieniveau: BA og KA. Holdstørrelse: 8-10 studerende.

Motivation for aktiviteten

Jeg har hypoteser fra min forskning i samtalegrammatik, som jeg ikke har tid til at undersøge. Jeg inviterer studerende til at være med, og gruppen udvikler sammen idéen om en hjemmeside, der er motiveret af behovet for at kommunikere til andre end fagfæller.  

Kort om kurset

KA-kurset er en forskningsworkshop. Her er læringsmålet at kunne udføre forskning og formidle den.

Aktivitetens formål

Målet er at beskrive dansk samtalesprog for fagfæller og at formidle dette gennem en samtalegrammatik på nettet.

Beskrivelse af aktiviteten

Jeg starter med et oplæg for studerende og ansatte på Lingvistik, hvor jeg præsenterer projektet og ti hypoteser, som jeg gerne ville have hjælp til at udforske. Studerende kan melde sig til at være med, og vi danner DanTIN-gruppen bestående af ca. 10 studerende og mig. Vi arrangerer møder, hvor forskellige studerende tager sig af forskellige af mine hypoteser.

Ud af dette kommer beskrivelser og præsentationer, som vi diskuterer i gruppen, og som udmønter sig i studenteropgaver, i præsentationer på fagkonferencer og i artikler til fagtidsskrifter (herunder fagfællebedømte).

I forbindelse med en invitation til en konference beslutter vi i gruppen, at få samling på de ellers ret spredte beskrivelser vi har lavet. Vi beslutter at lave en hjemmeside med en samlet beskrivelse af grammatikken i dansk samtalesprog. Se samtalegrammatik.dk

I foråret 2013 afholder jeg en forskningsworkshop (et modul i kandidatuddannelsen på Lingvistik) hvori DanTIN-medlemmer (både BA- og KA-studerende deltager), og vi deltager i ovennævnte konference, formulerer grundlaget for hjemmesiden, og i efteråret 2013 skriver vi så en samlende artikel og får hjemmesiden op at stå. Vi lancerer den ved et større arrangement i oktober 2013, og arbejder derefter med at udvikle hjemmesiden og igangsætte nye forskningsprojekter. 

Udbytte af aktiviteten

Mit formål var at lave noget forskning, som jeg ikke ellers ville få lavet. Resultatet har overgået mine forventninger. Jeg ser konturerne af en samlet beskrivelse af dansk samtalegrammatik, noget jeg ikke havde troet muligt.

De studerende får ideer, jeg ikke kunne have fået selv, og deres drivkraft har en vigtig del af æren for, at hjemmesiden er kommet op at stå.

Jeg havde ikke noget egentlig studiemæssigt formål, da vi startede, men jeg kan se, at de studerende har udviklet deres kompetencer mere end de ville have gjort i almindelig undervisning, og at de har opbygget et arbejdsfællesskab og fået erfaringer samt publikationer til deres CV. 

Værd at overveje

Det vigtigste er, at man som forsker selv er engageret i projektet, og at man kan se en rolle for de studerende, hvor de kan deltage som fuldgyldige deltagere. Samarbejdet fungerer som et praksisfællesskab, hvor folk lærer af hinanden, og vi indtager roller, der er bestemt af erfaring og engagement, men som hele tiden udvikler sig.

I de perioder hvor jeg selv har haft for meget andet at se til, har arbejdet ligget lidt stille, mens det i de perioder hvor jeg har engageret mig, har virket engagerende på flere i gruppen. 

Aktiviteter

  Praksiseksempler


   Links og materialer til praksiseksemplet:

   Besøg samtalegrammatik.dk

   Klik på billedet for at læse mere om dansk samtalegrammatik som den bruges i dagligdagens samtaler. 

   Støtte og samarbejde

   Vi har fået støtte fra institutledelsen på Institut for Æstetik og Kommunikation i form af bidrag til, at studerende kunne deltage i konferencer m.m. Institutledelsen har støttet projektet ved bl.a. også at deltage i lanceringen. Det har været en vigtig faktor.

   Vi har også haft et udmærket samarbejdet med AU Kommunikation, som har tilvejebragt platformen for hjemmesiden, undervist os i at skabe og opretholde den, og har hjulpet os, når der har været problemer.