Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Idegenerering: Kreativ speeddating

Fakultet: Arts. Uddannelse: Nordisk sprog og litteratur. Kursus: Medietyper og -teorier og Medieanalyser i kulturelle kontekster. Studieniveau: BA, 3. og 4. semester. Holdstørrelse: 25-45.

Motivation for aktiviteten

Jeg har selv prøvet metoden og mærket, at den virker som et fint alternativ til almindeligt gruppearbejde.

Aktivitetens formål

At fokusere og at bruge sin kreative energi til fordel for egen læring men også til fordel for det fælles engagement.

Beskrivelse af aktiviteten

Mit formål er at åbne for kreativiteten, som vi alle har, med en tekst. Oftest foregår dette dog individuelt, og når man udtaler sig om en tekst i en gruppe eller i plenum, har man oftest en færdig tilgang (eller lader som om man har en).

I Kreativ Speeddating er mangfoldigheden af forståelser velkommen, og hver enkelt kan møde både sin egen tilegnelse og de andres, og det er fascinerende at opleve, hvordan man kan tage andres tankeprocesser om en tekst videre til sig selv eller andre i kæden.

Formålet er således at åbne for en bevidsthed om, at videnstilegnelse er en kreativ og ikke en lukket proces.

Det gør underviseren

Jeg bestemmer tidsforbrug (30, 45 eller 60 minutter).

Jeg vælger en vanskelig passage i en tekst, som alle har læst som forberedelse til timerne.

Det valgte uddrag skal være situationsnært, og jeg beslutter lige før timen, hvilket tekststykke, der skal diskuteres.

Når tiden er gået fortsætter timen (ingen opsamling), men man kan lave en form for plenum, hvor man så at sige lader inspirationerne flyde ud i det fælles rum. Her kan jeg være den, der åbner ballet med mine tanker og min undren.

Men man kan også bare lade det stå og så lade energien fra dette være en motor for resten af timeforløbet.

Det gør de studerende

Alle får en kopi af tekstuddraget i hånden.

Dernæst tæller vi 1, 2, 1, 2, hvorefter 1'erne bliver siddende på deres stol (gerne i en rundkreds), og overfor står en tom stol. 1'erne er stå'ere (posts), mens 2'erne er flydere (floaters), der flytter sig med uret hver gang klokken ringer. Underviseren passer tiden og lader klokken ringe hvert 5. minut (sharp). Når klokken lyder skiftes der plads.

Alle har samme opgave: at udlægge teksten, at åbne den, at gå i dialog om indholdet og evt. inddrage flere dele af den større tekst, der omkranser citatet.

Udbytte af aktiviteten

Jeg ser denne effekt: stor glæde og nysgerrighed fordi der bliver skabt et rum for åben refleksion.

Værd at overveje

Alle de tekster, jeg indtil videre har brugt, har været vanskelige nødder at knække. Og det tror jeg, er nødvendigt. Men de skal være mulige at gå til for det univervisningsniveau, man er på. Så det har været filosofiske tekster eller tekster, der arbejder på baggrund af filosofisk materiale. Det kunne være et uddrag af Benjamins tekst, Kunstværket i dets tekniske reproducerbarheds tidsalder (1936), eller et uddrag af Knut Ove Eliassens eller Eva Jørholts tekster om Deleuze. Et oplagt sted i Jørholts tekst er stykket/citatet om rhizomet og hendes udlægning af dette.

Aktiviteter

    Praksiseksempler


      Links og materialer til praksiseksemplet:

      Materialer fra kurset Medieanalyser i kulturelle kontekster