Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Kulturhovedstad på læseplanen

Fakultet: Arts. Uddannelse: Æstetik og Kultur. Kursus: Kultur 2. Studieniveau: BA, 3. semester.

Motivation for aktiviteten

Baggrunden for denne aktivitet er at afdække, hvordan studerende kan arbejde interagerende og evaluerende med Kulturhovedstad 2017.

Kort om kurset

Gennem kurset skal de studerende lære at demonstrere kendskab til væsentlige kulturpolitiske teoridannelser og grundlæggende historisk viden om kulturpolitik og kulturens institutionaliseringer. de skal kunne beskrive og analysere det aktuelle kulturlivs karakter og problemstillinger, herunder kunstens placering i det kulturelle felt som helhed (lokalt, nationalt og internationalt).

Aktivitetens formål

De studerende skal tilegne sig viden om og erfaring med, hvordan de kan beskrive, analysere og vurdere kulturpolitiske og kulturinstitutionelle cases.

Beskrivelse af aktiviteten

Casearbejdet er bygget ind i et obligatorisk og defineret forløb, som generelt er med til at kvalificere  og efterbearbejde de studerendes arbejde med cases. De studerende får til opgave at lave en research- og interviewbaseret undersøgelse af et selvvalgt projekt under ”Rethink” – Aarhus Europæisk Kulturhovedstad 2017 med særligt fokus på forvaltningen og refleksionen af den internationale og den europæiske dimension i projektets formulering og den hidtidige/nuværende status. Derudover giver jeg de studerende en række instruktioner i forbindelse med deres selvvalgte casearbejde:

  • Caseundersøgelsen skal helst inddrage en faktuel præsentation af projektets karakter, kunstnerisk-kulturelle produktion og aktivitet(er), formål, intentioner, geografi, relation til ”Rethink” -ansøgningen, som den foreligger, samt til kravene i European Capital of Culture (ECoC).
  • Undersøgelsen af projektet skal relateres til Emilia Palonens tekst (om ECoC), som de har læst i forløbet, hendes fremstilling og analyse af ECoC i forhold til de fire interesseniveauer (lokal, regional, national, international) med fokus på det internationale niveau 
  • Hvordan lever caseprojektet op til ”Rethink”-ansøgningens centrale strategier, målsætninger, planer og mål vedrørende det europæiske og internationale?

Når de studerende skal arbejde med deres case, beder jeg dem først og fremmest om at finde og diskutere et fokus eller en særlig problemstilling i casen. Med henblik på at besvare problemstillingen, skal de interviewe en eller flere relevante personer.

Inden de skal i gang med at forberede interviewet, beder jeg dem læse "Interviewet. Samtalen som forskningsmetode" i Kvalitative metoder af Brinkmann & Tanggaard. Interviewet skal dokumenteres med udskrift og stikord, hvorefter det analyseres. 

På baggrund af analysen udarbejdes en caserapport på to-tre sider pr. person, som lægges i holdets fælles online konference. Alle præsenterer mundtligt deres rapport (30 minutter pr. gruppe + 10 minutter til feedbackgruppen). 

Udbytte af aktiviteten

De studerende peger i deres evaluering af forløbet på, at de har fået en alternativ viden om kulturpolitisk etik og egen praksis, som de ellers ikke kunne have fået gennem almindelig undervisning, og de havde fået indblik i agenternes egen (manglende) viden om Rethink og ECoC. Forløbet giver de studerende en konkret indgang til Rethink 2017 og viser dem, at de kan noget, som kan bruges: De kan faktisk være med til at ”kvalitetssikre” Kulturhovedstad 2017.

Værd at overveje

De studerende tilkendegiver i slutevalueringen af hele undervisningsforløbet, at aktiviteten havde været intensiv og krævende men meget lærerigt. De påpeger, at forløbet måske har lagt sig for meget ind over undervisningsforløbet som helhed. Det bliver bl.a. foreslået, at man næste år kan overveje at placere et casearbejde med Kulturhovedstad 2017 i starten af semestret eller koncentrere og afgrænse det over et par uger. Det, mener jeg også selv, vil være mere optimalt.

Aktiviteter

    Praksiseksempler


      Links og materialer til praksiseksemplet: