Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Studerende indsamler forskningdata

Fakultet: Arts. Uddannelse: Religionsvidenskab. Projekt: Det Danske Pluralismeprojekt 2011. Studieniveau: alle. Holdstørrelse: intet.

Motivation for aktiviteten

Den pædagogiske udfordring er at sikre os vigtigheden af, at de studerende redegør præcist for den virkelighed, de støder på, og at de forstår, at et ikke-svar også er et svar.

Aktivitetens formål

De studerende skal tilegne sig metode- og teoribevidsthed, samtidig med at de skal lære at formidle til et bredt interesseret publikum.

Beskrivelse af aktiviteten

Ud fra en overordnet projektbeskrivelse og interviewguide indsamlede de studerende materiale ved alle religiøse, spirituelle og åndelige grupper i Aarhus.

De studerende fik ved projektets start en grundig introduktion til projektet samt metode. Herefter valgte de sig ind i overordnede arbejdsgrupper med ankerpersoner, der er eksperter på det pågældende område (kristendom, islam og hinduisme, buddhisme og nye religioner) og blev i mindre arbejdsgrupper (2-3 personer) tildelt specifikke religiøse grupper.

Introduktion til grupperne samt kontaktinformation etc. blev givet til de studerende af deres ankerperson. Herefter fik de studerende én måned til at indsamle data fra grupperne, henholdsvis gennem kvalitative interviews og deltagerobservation. 

På det forestående semester vil alle studerende, der har deltaget i projektet, have mulighed for at deltage i et valgfag, hvor de dels skal bearbejde og analysere data og dels lære at formidle de indsamlede data. Målet er forskellige publikationer.

Udbytte af aktiviteten

 • Materiale til brug for både forskere, undervisere og studerende på religionsvidenskab, teologi og arabisk- og islamstudier
 • De studerende får en enestående chance for at opleve ”levende religion”.
 • De studerende bliver introduceret til metode, som er brugbar både igennem deres studie men også efter endt uddannelse.
 • De studerende får et indgående kendskab til den religiøse gruppe, de har ansvar for.
 • Projektet styrker studiemiljøet pga. det tætte samarbejde, ikke blot mellem studerende på forskellige dele af uddannelsen, men også mellem studerende og undervisere.
 • De studerende oplever, hvordan man laver forskning ”fra bunden” og samtidigt, hvordan denne forskning kan formidles til et bredt publikum.

Aktiviteter

  Praksiseksempler


   Links og materialer til praksiseksemplet:

   Mere om projektet

   60 studerende fra religionsvidenskab og teologi deltager i projektet. De studerende er fra henholdsvis 1. semester, 3. semester, 5. semester og sidefagsstuderende. Derudover er fire lønnende studentermedhjælpere (alle kandidatstuderende ved religionsvidenskab), fire fastansatte underviser og en fuldtidsansat projektleder med i projektet.

    Projektet er et undervisnings- og formidlingsprojekt, hvor de studerende får mulighed for:

    • at indsamle materiale til forskning
    • at lære metoder til feltarbejde, interviews, deltagerobservation og andre sociologiske og antropologiske metoder
    • at stifte bekendtskab med ”levende religion”
    • at kortlægge et bestemt geografisk område (Aarhus) i forhold til religion
    • at bearbejde og analysere materiale til forskning
    • at lære formidling af forskning.

    Materiale fra projektet

    Religion i Aarhus 2013

    Materialer fra Det Danske Pluralismeprojekt 2011

    • Projektmappe (pdf), som blev udleveret til de studerende i starten af projektet og beskriver hele arbejdsprocessen. Den indeholder desuden interviewguide samt logbøger til interview og deltagerobservation.
    • Projektbeskrivelse (pdf), som de studerende udleverer til de interviewede grupper.
    • Afrapporteringsskema (pdf), som de studerende skal udfylde efter interviewet. Skemaet skal senere bruges til analyse af data.
    • Opslag (pdf), der blev brugt til at informere de studerende om projektet.

    Marianne Q. Fibiger fortæller om projektet