Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Mundtlig eksamen: Bevidst sprogbrug

Kort beskrivelse

Med kurset får de studerende viden om produktion og reception af mundtlige oplæg, og de får færdigheder i at forberede og fremlægge oplæg.

Underviserens motivation

Mange studerende er ubevidste mundtlige sprogbrugere, og det kan give problemer ved mundtlig eksamen. Som underviser med ansvar for et modul med mundtlig eksamen kan man hjælpe studerende til at blive mere bevidste mundtlige sprogbrugere ved at få dem til at producere mundtlige eksempler og lytte til hinanden.

Beskrivelse af aktiviteten

Formålet med denne 60 minutters aktivitet er, at alle studerende prøver at være både afsender og modtager af et kort mundtligt oplæg. I teorien ved de fleste studerende, hvad der kendetegner et godt mundtligt oplæg, men mange har svært ved at føre teorien ud i praksis. Når studerende holder korte oplæg for hinanden, lærer de, at 1) det at holde oplæg er udfordrende for de fleste, og at der altså ikke er noget galt med dem, fordi de ikke har helt styr på det mundtlige, 2) at det er anstrengende at lytte, og at man som afsender derfor må gøre sig umage for at formulere sig klart, 3) at man kan få gode idéer til egne mundtlige oplæg af at lytte til andre.

 • I par diskuterer de studerende, hvad der kendetegner den gode mundtlige formidler. Hvert par skal formulere tre kendetegn (2 minutter).
 • Underviser noterer kendetegnene på en liste på tavle/whiteboard (7 minutter). Se bilaget 'Til undervisers forberedelse' i højre side.
 • De studerende forbereder individuelt et 2-minutters oplæg om deres opgave (20 minutter). Se bilag 'Forbered et oplæg, instruktion til studerende'. Oplægget kan fx være en argumentation for valg af emne i opgaven eller en redegørelse for opgavens emne. Forberedelsen skal ske i undervisningen og må ikke ske hjemmefra. Pointen med det er, at alle studerende skal prøve at være afsender og modtager af oplæg.
 • I grupper på tre fremlægger de studerende og giver feedback: 2 minutters oplæg, 2 minutters feedback fra hvert gruppemedlem (4 minutter) og feedback til feedbacken hvor feedbackmodtager siger, hvilke dele af feedbacken der især var brugbar (1 minut). Der er stram tidsstyring, som grupperne selv har ansvar for (7 minutter pr. deltager, 21 minutter i alt).
 • Feedback i gruppen gives ud fra følgende tre obligatoriske spørgsmål:

  1. Hvad syntes jeg bedst om og hvorfor?
  2. Hvad forstod jeg ikke og hvorfor?
  3. Hvad ville jeg gerne have hørt mere om og hvorfor?
   
 • Argumenterne for en feedback må meget gerne hentes i holdets fælles liste over kendetegn ved den gode mundtlige formidler. Det er vigtigt, at feedbacken gives i en ånd, der handler om at samle på gode eksempler. I øvelsen skal de studerende ikke have karakterer, de skal bare blive opmærksom på – ikke mindst ved at give feedback - hvad der fungerer godt og mindre godt mundtligt.
 • Tænkepause (2 minutter). Hver studerende tænker over eksempler fra gruppearbejdet, som kan gives videre til holdet. En udveksling af tips og tricks til mundtlig eksamen med fokus på hvad det kan være en god idé at gøre.

Udbytte af aktiviteten

Studerende, som har prøvet at være modtagere af andres faglige oplæg, bliver opmærksomme på, hvor hårdt det er at lytte. De udvikler med andre ord en forståelse for den situation, en eksaminator og en censor er i, og bliver dermed opmærksomme på, hvor vigtigt det fx er at have et tydeligt fokus, at metakommunikere, at gentage vigtige pointer, at tale i et roligt tempo, at holde øjenkontakt osv. I denne aktivitet udveksler de eksempler på, hvordan man opnår disse kvaliteter. Studerende, som har prøvet at forberede og holde et fagligt oplæg samt at få feedback, bliver bevidste om egne styrker og mundtlige udviklingspotentialer.

Værd at overveje

Nogle studerende bliver væk fra undervisning, hvis de på forhånd ved, at de skal holde oplæg. En mulig indvending mod øvelsen kan fra nogle studerende være, at de ikke er færdige med opgaven og derfor ikke kan tale om den endnu. Denne indvending må afvises med henvisning til, at man godt kan tale om noget ufærdigt, og at der er tale om en øvelse ikke om en eksamen. I forlængelse heraf er det vigtigt at holde fokus på det positive. De studerende skal gå fra aktiviteten med idéer til, hvordan de kan forberede og fremlægge mundtligt. Hvis der er fokus på fejl, og det vi skal undgå, kan aktiviteten føre til øget angst for eksamen, fordi mundtlig eksamen nu er blevet svær på en ny måde.

Aktiviteter

  Praksiseksempler


   Basisinformationer

   • Fakultet: Arts
   • Uddannelse: Uddannelsesvidenskab        
   • Kursus: Projekt med mundtligt forsvar         
   • Studieniveau: 6. semester.        
   • Holdstørrelse: Ca. 70         
   • Undervisningsform: Forelæsning/holdundervisning   
   • Omfang: Aktivitet        
   • Primær aktivitetstype: Øvelse og praksis            
   • Anvendt teknologi: -        
   • Hvordan casen blev gennemført: Tilstedeværelsesundervisning            

   Praksiseksemplet er skrevet af Helle Hvass, tidligere ansat ved Aarhus Universitet.