Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Peer feedback med Feedbackspillet

Fakultet: Arts. Uddannelse: Digital Design. Kursus: BA-projekt. Studieniveau: BA, 5. semester. Holdstørrelse: ca. 20.

Motivation for aktiviteten

Den praktisk pædagogiske udfordring ved peer-feedback i undervisningen er, at studerende sjældent har forstået, hvordan man meningsfuldt kan bruge hinanden dels til at blive fagligt stærkere og dels til at blive bedre til at formidle deres faglighed.

Feedbackspillet systematiserer og synliggør struktureret feedback, altså at man opstiller (og overholder) regler for, hvordan man giver feedback til fagfæller. Spillet er med til at fastholde gruppen i situationen: at det ikke drejer sig om andet end de tekster, der er på bordet. Det fungerer som en iscenesættelse af den professionelle relation.

Kort om kurset

Formålet med disciplinen er at give den studerende mulighed for at fordybe sig i digital design med et emne inden for uddannelsens kerneområde for herigennem at bringe sin faglige viden om digital æstetik, digitale materialer og design- og innovationsprocesser i spil. Emnet vælges efter nærmere aftale mellem faglærere og studerende.

Aktivitetens formål

At opøve færdighed i at give og modtage respons, samt derigennem at reflektere over egen proces og emne i en ligestillets proces og emne.

Ved systematisk at anvende peer-feedback ønsker jeg at opøve de studerendes færdighed i at give respons til andre for derved at reflektere egen proces og emne i en ligestillets proces.

Beskrivelse af aktiviteten

Se Spil- og regelhæfte for generelle instruktioner og forslag til iscenesættelse.

Jeg benytter peer-feedback i andre forløb end BA-projektet, men her er det eksplicitte formål med brugen af peer-feedback og feedback-spillet, at studerende skal lære af hinandens problemer. Derfor deler jeg dem i grupper alt efter hvilke udfordringer, jeg ud af deres afleveringer kan læse, at de har. Det kan fx være, at nogle studerende har problemer med deres empiri eller med at være teoretiske nok. Jeg kan også finde på at inddele nogle efter emner, og andre efter udfordringer. Der må man bruge sin fornemmelse, men jeg har gode erfaringer med at inddele i grupper efter andet end emne.

Tidsplan, hvis undervisning er fredag morgen:

 • Studerende afleverer tekst (max 2 sider) onsdag middag.
 • Jeg læser afleveringerne og inddeler i ugens feedbackgrupper.
 • Onsdag eftermiddag/aften får de en liste over ugens grupper (typisk fire pr. gruppe), og kan så selv distribuere deres afleveringer. Det giver dem en dag til at forberede sig, men sikrer også, at det er meget nye tekster, som de afleverer og får feedback på.

Mine generelle instruktioner lyder:

"Det er VIGTIGT, at I alle forbereder jer grundigt på feedbacken til de andre i gruppen – ellers er det ganske enkelt spild af tid for alle. I bør læse hver tekst to gange; fx læse alle afleveringer først og tage løse noter undervejs, så holde en pause, og så læse dem alle igen mens I får styr på jeres noter. Det er typisk sådan man gør, hvis man skal læse tekster 'professionelt', det vil sige sådan som fx jeg læser tekster. Det bør tage jer 40-60 min pr. tekst på to sider (inklusiv to gennemlæsninger)".

Udbytte af aktiviteten

Det er ret åbenlyst, at de studerende, der deltager, bliver langt bedre til at forstå deres egen rolle som faglig skribent. Opgavernes formidling af deres faglige viden virker til at være bedre. De bliver også mindre ‘sårbare’ over for deres egen tekst og er ikke så bange for at skrive løs og for at dele med andre, mens de redigerer.

Peer-feedbacken er med til at skabe studerende, der er mere bevidste om, hvordan de formidler den viden, de har. Feedbackspillet hjælper derudover til at holde strukturen og dermed til, at det bliver nemt for de studerende at ‘gå i rolle’, når de giver feedback. Forholdet mellem de dominerende og de tilbageholdende studentertyper formindskes, og alle gives lige ‘ret’ til at tale. Når de har brugt det et par gange, bløder de nogle gange op på brugen af spillet, men de er gode til at overholde strukturen og holde fokus.

Peer-feedback i undervisningen understøtter:

 • at studerende igennem semesteret løbende producerer og vurderer ’rigtig’ eksamensopgavetekst. Altså at de laver faktisk opgaveskrivearbejde i løbet af semesteret, og at de prøver, hvad det vil sige at ”tænke gennem fingrene”, altså at udvikle en problemstilling løbende ved at formulere den på forpligtende skrift.
 • at studerende får et mere professionelt forhold til deres opgaver: at der er tale om tekst, som er mere faglig, end den er personlig i den forstand, at det handler om at formidle en viden, man har tilegnet sig. Det vil også sige, at man kan give den til fagfæller for at få deres vurdering af den, selvom den ikke har fundet sin endelige form.
 • at studerende lærer at give og modtage feedback på en måde, der er lødig og systematiseret og derfor professionelt og ikke personligt orienteret.

Aktiviteter

  Praksiseksempler


   Links og materialer til praksiseksemplet:

   Brug spillet

   Hæftet Tekstfeedbackspillet i brug (pdf) beskriver, hvordan spillet kan indgå i undervisningen. Her findes blandt andet en guide til hvordan spillet kan introduceres og anvendes og ideer til, hvordan det kan inddrages i instruktorundervisningen.

   Læs mere om Tekstfeedbackspillet eller download en saml-selv-version af spillet - både på dansk og engelsk.

   Studerende der bruger spillet til BA-projekt E2011.

   Sådan låner du spillet

   Undervisere fra Arts, AU der ønsker at benytte spillet i undervisningen, kan gratis låne spil af Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier.

   Pædagogisk Hæderspris 2012

   Lone Koefoed Hansen modtog i september 2012 Aarhus Universitets Jubilæumsfonds Pædagogiske Hæderspris. Prisen gives hvert år til en fremtrædende forsker som har gjort en særlig stor indsats inden for det universitetspædagogiske område.

   Læs mere i artiklen kronikken Diskussion om timetal er oldnordisk.