Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Speeddating på problemformuleringer

Fakultet: Arts. Uddannelse: Engelsk. Kursus: Informationssøgning og akademisk metode. Studieniveau: BA 1. semester. Holdstørrelse: 25.

Motivation for aktiviteten

En stor del af metodekurset foregår online, hvor de studerende søger litteratur og kilder til deres essays. Det kan være svært for de studerende at finde søge- og emneord, der gør deres søgning mere generel og abstrakt (hvis de ikke får nogen resultater) eller mere præcist vinklet (hvis de får for mange). Som underviser går jeg selvfølgelig rundt i lokalet men har svært ved at nå alle, når de har brug for det.

Aktivitetens formål

At kunne identificere centrale begreber og idéer i en problemformulering og bruge dem målrettet i informationssøgning.

Beskrivelse af aktiviteten

Som forberedelse til aktiviteten har de studerende medbragt deres problemformulering (til et essay de skal aflevere i et andet kursus – dette kursus er ren proces, så vi samarbejder på indholdssiden med de andre fag der tages det semester).

 • De studerende sætter sig over for hinanden i to rækker, så hver har en overforsiddende ’date’. De får derefter 2 minutter til at læse hinandens problemformulering og give feedback.

Feedbacken skulle i dette tilfælde udmunde i to konkrete emne-/søgeord og ét forslag til database i statsbiblioteket.dk, baseret på indholdet i problemformuleringen.

 • Derefter rykker den ene række en plads til højre, og øvelsen gentages indtil alle har mødt hinanden.

Hvis man synes 2 minutter er i underkanten, kan man for eksempel dele dem op i to grupper (12 og 12) og lade dem ’date’ i to omgange, hvor man i første runde koncentrerer sig om den enes problemformulering og i den følgende runde om den andens.

I det konkrete tilfælde (se billedet) blev den inderste række siddende, mens den yderste rokerede en plads til højre hvert andet minut. Den yderste (overskydende) person kunne hele tiden bruge de 2 minutter til at gå bag om rækken for at hoppe ind i den anden ende.

 • Efter de ca. 25 minutter fik de en halv time til at søge efter kilder baseret på forslagene.

De studerende skal som en del af kurset oprette konti i de forskellige databaser, så de kan gemme de artikler de finder (eller bruge et referenceværktøj).

 • Som underviser var jeg tidsholder og cirkulerede under den sidste halve time.

I anden halvdel af seminaret, som opfølgning,  talte vi om, hvordan man laver et ’litterature review’ baseret på de kilder, de havde fundet.

Til den følgende kursusgang udfyldte de et arbejdsskema til informationssøgning (pdf), der er en del af deres portfolio eksamen.

Udbytte af aktiviteten

Først og fremmest lærer de studerende at forholde sig til hinandens arbejde og give feedback – at være aktive ’peers’.

Øvelsen skærper deres analytiske sans, fordi de er nødt til at tænke over problemstillinger i komponenter, i specifikke ord og begreber og med overvejelser om, hvilken akademisk disciplin emnet er en del af og dermed hvilken database, der skal søges i (er det en sociologisk, filosofisk, historisk problemstilling?).

Det giver inspiration, saft og kraft til deres egne søgninger, og jeg hørte, at de i pausen diskuterede videre med hinanden om mulige måder at gå til emner på.

Når de stødte imod en mur i deres søgning, havde de hele tiden nye forslag og kombinationer at trække på.

Speed dating kan virke lidt ’gimmicky’, men på grund af tidsbegrænsningen kastede de sig hovedkulds ud i samarbejdet – der var ikke tid til at tøve og lade andre tage ordet og teten.

Jeg tror med fordel, man kan bruge academic speed dating i mange sammenhænge, hvis man husker at afgrænse opgaven og bruge resultatet til noget umiddelbart.

Sidst, men ikke mindst, syntes de studerende, at det var sjovt og givende, hvilket var fremhævet i mange af evalueringerne.

Aktiviteter

  Praksiseksempler


   Links og materialer til praksiseksemplet:

   Materialer til kurset

   Kort video med speeddating

   Herunder kan du se en kort video fra kurset Informationssøgning og akademisk metode for BA 1. semester E2011 på Engelsk.