Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Diskussionspraksis: Spørgsmål under forelæsningen

Fakultet: Arts. Uddannelse: Kognitiv semiotik. Kursus: Cognition and Semiotics 1 og Cognition and Semiotics. Studieniveau: Kandidatuddannelse/Suppleringsuddannelse. Holdstørrelse: 20-25.

Motivation for aktiviteten

Ved forelæsningsbaseret undervisning kan man i mangel af feedback fra de studerende ikke vide, hvad de har forstået eller kun delvis har forstået. En måde at tackle det på er at skabe et miljø, hvor den studerende altid kan afbryde forelæseren, eller rettere: er forpligtet til det, hvis der er noget, de ikke har forstået, noget de vil kritisere, eller noget de vil perspektivere med.

Kort om kurset

Kurset er en introduktion til de grundlæggende teorier i kognitiv semiotik for studerende, der hverken på BA- eller MA-niveau har nogen faglige forudsætninger inden for området.

Aktivitetens formål

Ideen med aktiviteten er, at studerende sjældent får noget ud af blot at lytte passivt til, hvad der formidles fra den anden side af katederet. Det handler om at få den studerende til at mobilisere sin viden langs tre akser:

 1. hvad angår det, han ikke ved (forståelsesspørgsmål)
 2. hvad angår forbindelsen til allerede tilegnet viden (perspektivering)
 3. hvad angår det, han finder forkert, upræcist eller falsk (kritik).

Beskrivelse af aktiviteten

Jeg bruger den første slide i den første lektion af mine kurser til at indprente dem, at de må og skal spørge, kritisere og perspektivere. Det hjælper til at gøre selve forelæsningssituationen til en altid mulig diskussionssituation.

 • Dernæst skal underviseren ligegyldigt hvad altid stoppe op (på stedet, i al fald ved allerførste punktum), når studerende rækker en hånd op. Reglen er jo, at de skal afbryde én, så snart de finder det nødvendigt.
 • Jeg prøver at huske at indsætte nogle slides her og der, hvor der blot står ”Spørgsmål!”. Så handler det om at vente, indtil der dukker et spørgsmål op (en til tider lidt pinsom affære).
 • Endelig (og det er måske det vigtigste; det er i al fald min erfaring) skal man undervise med åbne øjne og ind i hovedet på de studerende. Det er her, man som underviser kan opdage de halvt oprakte hænder, et tøvende eller tvivlende udtryk i ansigtet eller en kommentar, der næsten blev sagt. Det er nogle gange især dem, man vil høre (og som de andre vil og får noget ud af at høre).

Alt dette er selvfølgelig lettere sagt end gjort og alt afhængigt af de forskellige holds væsen og temperament ikke lige let at implementere. Nogle hold er bare mere tavse og passive end andre. Omvendt kan fire-fem diskussionslystne studerende let monopolisere debatten til de andres fortrydelse.

Udbytte af aktiviteten

De studerende bliver mere aktive i en ellers pacificerende forelæsningssituation, og det gælder i den henseende især de studerende, der har et eller andet, de ikke har forstået.

Aktiviteter

Under udvikling

  Praksiseksempler


   Links og materialer til praksiseksemplet:

   Slide til Diskussionspraksis