Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Brug af relevante eksempler

Fakultet: Arts. Uddannelse: Tysk. Kurser: Lingvistik og fonetik samt Moderne sprogbeskrivelse. Studieniveau: BA 1. semester og BA 2. semester + tilvalg. Holdstørrelse: 40-60.

Motivation for aktiviteten

Aktiviteten er motiveret  af, at ikke alle studerende nødvendigvis deler underviserens forhåndsbegejstring for disciplinen og dets teori. Brug af relevante og aktuelle eksempler fra den virkelige verden peger ud over den teoretiske ramme og kan være med til at øge de studerendes interesse. 

Kort om kurset

Med kurset opnås kompetencer i sprogbeskrivelse ud fra et teoretisk perspektiv.

Aktivitetens formål

Formålet med aktiviteten er at arbejde hen imod, at de studerende får interesse for teoretisk sprogbeskrivelse. De studerende skal begribe, at undervisningens emne ikke bevæger sig i et elfenbenstårn, men er sammenvævet dels med fagets andre discipliner og dels med et levende sprogsamfund, der rummer ca. 100 millioner sprogbrugere. Derudover er formålet at fastholde og udbygge den opmærksomhed og intellektuelle nysgerrighed, som de studerende som regel altid møder op med, når semestret begynder.

Beskrivelse af aktiviteten

I løbet af semestret sørger jeg løbende for at inddrage ekskursagtige bemærkninger og spørgsmål i undervisningen. Disse tager udgangspunkt i det delemne, jeg er i gang med at gennemgå, og som peger ud over den snævre, teoretiske sproglige ramme. Det kan være om aktuelle begivenheder i de tysktalende lande, om tysk litteratur og kulturhistorie (på et helt jordnært plan), men også om andre sprog og sprogsamfund, som de studerende formodes at have et vist kendskab til - fx den engelsksprogede verden og Danmark.

Til de forskellige undervisningsgange sørger jeg altid for at have et bredt repertoire af sådanne små indlæg (bemærkninger, spørgsmål) parat. Når jeg fremfører dem, lægger jeg ikke skjul på min egen begejstring for det, jeg omtaler. Som underviser skal man naturligvis undgå, at disse små indlæg bliver for lange og anekdotiske. De studerende må ikke opfatte dem som noget, der afleder opmærksomheden fra undervisningens egentlige emne. Dette er vigtigt, da de studerende ofte er meget bevidste om, hvad der er relevant for deres egen læring og den forestående eksamen. Indlæggene skal derfor altid være korte, rammende og absolut vedkommende, og underviseren skal elegant og hurtigt finde tilbage til sit udgangspunkt igen.

Udbytte af aktiviteten

Jeg oplever studerende, der har et mere afbalanceret forhold til min øvelse end ellers. De, der på forhånd interesserede sig for teoretisk sprogbeskrivelse, bliver endnu mere begejstrede, idet de føler, at deres interesse også har en direkte relation til den virkelige verden, og de, der på forhånd var mindre eller slet ikke interesserede i emnet, synes i stort omfang at give udtryk for, at emnet i det mindste er relevant for deres uddannelse, og at de har lært noget i løbet af min gennemgang.

Værd at overveje

Som nævnt skal man som underviser sørge for altid at være velforberedt, veloplagt og give udtryk for dette.  Der skal være en klar rød tråd i undervisningen, og de studerende skal have begrundet følelse af relevans, nytte og progression.Aktiviteter

Under udvikling.

  Praksiseksempler


   Links og materialer til praksiseksemplet:

   YouTube-klip med den tidligere tyske forsvarsminister

   Den tidligere tyske forsvarsminister Karl-Theodor von und zu Guttenberg taler i dette klip engelsk. Jeg sætter de studerende til at spotte de steder, hvor han i sin engelske udtale røber sig som tysker.