Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Synopsisforløb

Motivation for aktiviteten

Målet er at få de studerende til at arbejde selvstændigt med at afgrænse og opbygge indsigt i et område, som de udvikler i samarbejde med en gruppe. Grunden til at vi igangsatte dette, var dels, at vi fandt, at de studerende var udsat for megen passiv indlærings-undervisning, dels, at vi ønskede, at de skulle gå i gang med eksamensopgaverne i løbet af semestret i stedet for at vente til undervisningen var slut.

Aktivitetens formål

Selektion af materiale, teori og tilrettelægning af projekt, formidling af work in progress, samarbejde, evne til kritisk respons.

Beskrivelse af aktiviteten

Jeg lægger et program for dem, hvor der indgår delmål:

 • deadline for valg af emne
 • deadline for nedsættelse af grupper
 • deadline for fremlæggelse af synopsis
 • deadline for fremlæggelse af synopsis

Jeg styrer seancen med synopsisfremlæggelse.

De studerende har afleveret en skriftlig synopsis.

I den mundtlige præsentation fokuserer de på en meget kort fremstilling af materiale og problemstilling, men fokuserer ellers på at beskrive de problemer, de måtte have.

Herefter får de respons fra en studenterresponsgruppe og herefter fra 1-2 undervisere. Bagefter reviderer de studerende deres synopsis.

De modtager vejledning i tiden op til og efter fremlæggelserne og instruktioner om, hvad en synopsis er mv.

Udbytte af aktiviteten

 • Et større engagement fra de studerende
 • Et større samarbejde mellem de studerende
 • En tidligere opstart på eksamensprocessen

Der er nogle følsomme ting omkring gruppedannelsesprocesserne, men de studerende evaluerede dette forløb meget positivt.

Aktiviteter

  Praksiseksempler

   Karen-Margrethe Simonsen

   Lektor, Leder af PhD Programmet for Kunst, litteratur og kulturs