Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Vejledning i kombinationseksamen

Fakultet: Arts. Uddannelse: Medievidenskab. Studieniveau: alle. Holdstørrelse: alle.

Motivation for aktiviteten

Kombinationseksamen er en eksamensform, som i stigende grad benyttes på Medievidenskab. For mange undervisere og studerende er det dog usikkert, hvad denne form giver af muligheder og stiller af krav. Ganske enkelt mangles en refleksion og klarlæggelse af disse muligheder, udfordringer og krav, hvortil der skal trækkes på de erfaringer, som allerede findes - blandt andet i litteraturen. 

Beskrivelse af aktiviteten

Aktiviteten består af en vejledning i form af en Word-skabelon. Skabelonen er kun brugbar ved eksamen, som består af en kombination af en skriftlig synopsis og et mundtligt forsvar (udtrykket ”forsvar” bruges bevidst ikke i skabelonens tekst).

Fordele ved skabelonen

Det tager tid at lave en god vejledning, og med denne vejledning skal den ’dybe tallerken’ ikke opfindes hver gang af den enkelte underviser. Med skabelonen inviteres underviseren til at reflektere over og tage stilling til en række spørgsmål, fordi skabelonen skal tilpasses kurset og studieordningen. Derudover bliver en række væsentlige elementer ved kombinationseksamen tydeliggjort ved brug af skabelonen – noget som ellers let overses. Dette kan eksempelvis være, at eksamens mundtlige fremstilling skal forberedes grundigt, samt at de separate to ’produkter’ skal udgøre en komplet undersøgelse. 

Ulemper ved skabelonen

Der er næppe ulemper ved skabelonen i sig selv, men kombinationseksamen efter denne opskrift er ganske tids- og ressourcekrævende både for den studerende og for bedømmerne.

Aktiviteter

  Praksiseksempler


   Links og materialer til praksiseksemplet:

   Skabelon til vejledningstekst

   Nedenstående er en skabelon til en vejledningstekst om kombinationseksamen (synopse + mundtlig fremstilling). Skabelonens tekst er henvendt til de studerende, men skal tilpasses af underviseren.