Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Vejledning om vejledning

Fakultet: Arts. Uddannelse: Pædagogisk filosofi. Kursus: Pædagogisk antropologi og pædagogisk sociologi. Studieniveau: Kandidat. Holdstørrelse: 50-100

Motivation for aktiviteten

Vi ønskede at gøre rammerne for den faglige vejledning tydeligere. En undersøgelse på Institut for Uddannelse og Pædagogik i 2009 viste, at mange undervisere og studerende ikke vidste hvilke retningslinjer, der var for vejledning.

Aktivitetens formål

Det overordnede mål er at udbrede kendskabet til vejledningens formelle og uformelle rammer for de studerende. Ambitionen for studenteraktiviteten er at få de studerende til at benytte mulighederne for vejledning i fuldt omfang og mindske deres usikkerhed omkring, hvad vejledning er for en størrelse. I et større perspektiv er målet både at mindske frafaldet og skabe dygtige studerende. Det vurderer vi, at god vejledning er med til.

Beskrivelse af aktiviteten

Vi har produceret en film om vejledning på baggrund af to fokusgruppeinterviews med studerende og vejledere. Filmen viser, at der er forskellige forventninger til vejledning, at der er forskellige praksisser i vejledningssituationen, og at der eksisterer forskellige dannelsessyn mellem undervisere og studerende. Filmen danner baggrund for diskussionen. Derudover har vi udformet og trykt brochuren Vejledning om vejledning, der beskriver de nedskrevne regler og retningslinjer om vejledning. Vi har desuden lavet en liste over gode råd til studerende, som kan bruges til følgende studenteraktivitet:

Vejledning om vejledning

 • Forud for de studerendes første vejledningsforløb inviteres alle studerende til "Vejledning om vejledning". Det er en god idé at afholde det i undervisningstiden, så man signalerer, at det er vigtigt, ellers er det vores erfaring, at mange udebliver. Derfor skal der sættes ekstra tid af på undervisningsplanen. Det er vigtigt, at det ikke er en vejleder, der holder oplægget, da de studerende spørger mere frit, hvis det ikke er en person, der senere skal vurdere dem. Studievejledningen eller studenterrepræsentanter fra uddannelsesfagudvalg er oplagte kandidater til opgaven.
 • Oplægsholderen fortæller kort om de formelle retningslinjer for vejledning; fx hvor meget tid, der er afsat, og på hvilke moduler på uddannelsen de studerende kan få vejledning.
 • Dernæst vises filmen om vejledning. Den kan enten vises i sin helhed eller blot ét afsnit ad gangen.
 • Filmens temaer diskuteres med de studerende. Oplægsholderen fortæller om de mere uskrevne regler, der er for vejledning, og hvordan de skal forholde sig til dem; fx hvilke barrierer de kan møde i sin vejledningsproces, og hvordan de skal takle dem. Der kan også være myter, som kan afkræftes; fx at vejledere ikke har tid til de studerende, eller at det er en regel, at de kun kan komme til vejledning, hvis de har sendt noget på skrift til vejlederen. Læs mere om hvilke temaer vi fandt relevante at diskutere i vores film.
 • Afslutningsvis deles brochuren Vejledning om vejledning ud. Den deles først ud til sidst for ikke at forstyrre opmærksomheden.

Udbytte af aktiviteten

Om aktiviteten udtrykker de studerende generelt stor tilfredshed med at få rammerne for vejledning på plads. De giver udtryk for, at det har aflivet nogle af de negative myter, som de har hørt om vejledning; fx at vejlederne ikke har tid til at vejlede.

Der var dog en del studerende, der ikke mødte op til aktiviteten. Særligt på den uddannelse, hvor de først skulle have vejledning til foråret og derfor ikke fandt tidspunktet relevant. De studerende, der mødte op fremhævede selv, at det var fordi, de netop havde afsluttet deres første vejledningsforløb og derfor havde oplevet, at de manglede en klarlæggelse af rammerne.

Værd at overveje

Aktiviteten kan sagtens gennemføres uden at vise en film. Hvis det ønskes at bruge film på samme måde som beskrevet i aktiviteten, anbefales det, at der laves en film med egne undervisere og studerende, da der er stor forskel på uddannelserne, vejledningskulturer og studentertyper.

Aktiviteter

  Praksiseksempler


   Links og materialer til praksiseksemplet:

   Vejledningens rammer

   Herunder kan du se et uddrag af "Video om vejledning", som er udarbejdet til intern brug på Institut for Uddannelse og Pædagogik.

   Bidragyder

   Tilde Mette Juul, Center for Ungdomsforskning, Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet