Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Vejledningsseminar for undervisere

Fakultet: Arts. Uddannelse: Pædagogisk filosofi. Kursus: Pædagogisk antropologi og pædagogisk sociologi. Studieniveau: Kandidat. Holdstørrelse: 50-100

Aktivitetens formål

På vejlederseminaret er formålet dels at fortælle vejlederne om de studerendes perspektiver på vejledningen og dels at åbne op for en diskussion af nogle af de modsatrettede forventninger, der eksisterer. Vejlederseminariet behandler, hvordan underviserne kan imødekomme de studerende, og på hvilke områder de studerende må acceptere, at der er vilkår ved en akademisk uddannelse, som kan være frustrerende. Vejlederseminaret introducerer også nye vejledere for gældende praksis på uddannelsen.

Beskrivelse af aktiviteten

Vi har produceret en film om vejledning på baggrund af to fokusgruppeinterviews med studerende og vejledere. Filmen viser, at der er forskellige forventninger til vejledning, at der er forskellige praksisser i vejledningssituationen, og at der eksisterer forskellige dannelsessyn mellem undervisere og studerende. Filmen danner baggrund for diskussionen. Derudover har vi udformet og trykt brochuren Vejledning om vejledning, der beskriver de nedskrevne regler og retningslinjer om vejledning. Vi har desuden lavet en liste over gode råd til studerende, som kan bruges til følgende vejlederaktiviteten:

Vejlederseminar for undervisere: 

 • Alle undervisere inviteres til en seminardag. Det er en god idé at bede institutlederen og studieleder om både at deltage og invitere til denne dag. Det kan kombineres med et ordinært personalemøde for at sikre højt fremmøde, og for at underviserne får reduceret antallet af mødedage. Studielederen er ordstyrer.
 • De studerendes perspektiver på vejledningen fremlægges med særligt fokus på de uskrevne regler, kulturer og diskurser, som de studerende oplever. Vejlederne får på den måde et indblik i de forskellige studentertyper og deres forskellige behov i vejledningsprocessen. Læs mere om studentertyperne.
 • Vejledningsfilmen vises i sin helhed, hvorefter vejlederne diskuterer, hvordan de kan imødekomme de studerende uden at gå på kompromis med deres dannelsessyn og metodefrihed. Dagen afsluttes med en opfordring til, at dagens diskussioner tages op igen i de enkelte teams eller lærergrupper.

Diskussion om vejledning:

Afhængigt af deltagerantallet kan man vælge at starte diskussionen i mindre grupper og derefter samle op i plenum. Ellers kan diskussionen tages i plenum fra start. Her er nogle af de spørgsmål, der kan diskuteres:

 • De fælles retningslinjer og rammer i brochuren Vejledning om vejledning udmøntes på mange forskellige måder i praksis, hvilket ses som et problem blandt de studerende. Hvordan forstår vi vejledningens rammer og funktion? Og hvordan kan vi fremme erfaringsdeling og udvikling på vejledningsområdet?
 • Der er en gruppe af studerende, der gerne vil have vejledning, men af forskellige grunde ikke får det. Hvordan kan vi bedre sikre, at denne gruppe studerende får vejledning?
 • Der er et uudnyttet potentiale i at give mere systematisk respons på eksamensopgaver. Hvordan kan vi udvikle responsformer og sikre, at alle studerende bliver tilbudt respons på deres arbejde, inden for de tidsrammer vi har?
 • Evalueringer på uddannelserne tyder på, at øvelsesforløb og studiegruppeaktiviteter i tilknytning til undervisningen, kombineret med målrettede eksamensformer, spiller en positiv rolle for de studerendes udbytte af studiet. Hvordan kan vi udvikle sådanne aktiviteter og former hensigtsmæssigt?

Udbytte af aktiviteten

30 vejledere mødte op til vores seminar. Vejlederne gav udtryk for, at det var interessant at høre studenterperspektiverne på vejledningen. Der var en livlig og engageret diskussion af de stillede spørgsmål. Efter vejlederseminaret er vi blevet kontaktet af flere nye adjunkter, som er i tvivl om vejledningens rammer. Det tyder på, at der er et behov for at dette emne jævnligt tages op og diskuteres.

Værd at overveje

Aktiviteten kan sagtens gennemføres uden at vise en film. Hvis det ønskes at bruge film på samme måde som beskrevet i aktiviteten, anbefales det, at der laves en film med egne undervisere og studerende, da der er stor forskel på uddannelserne, vejledningskulturer og studentertyper.

Aktiviteter

  Praksiseksempler


   Links og materialer til praksiseksemplet:

   Forventningsafstemning

   Herunder kan du se et uddrag af "Video om vejledning", som er udarbejdet til intern brug på Institut for Uddannelse og Pædagogik.

   Bidragyder

   Tilde Mette Juul, Center for Ungdomsforskning, Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet