Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Videounderstøttet instruktion og øvelser i statistisk metode

Kort beskrivelse

På et stort kursus, hvor flere undervisere stod for undervisningen på hver deres hold muliggjorde brug af video, at underviseres specialviden kunne gøres tilgængelig på tværs af holdene. Videoerne blev optaget vha. screencast-programmet Camtasia og fremviste eksempelvis god praksis i statistikprogrmmet Jasp, som alle studerende på kurset skulle introduceres til.

Underviserens motivation

Faget undervises af flere undervisere, som hver tager vare på holdundervisningen med hold á ca. 30 studerende. Alle undervisere har særlig metodisk ekspertise, som i projektet deles til alle 250 studerende i Brightspace ved at udvikle instruktions- og øvelsesmateriale bestående af videoer og øvelsesark. På denne måde er den enkelte undervisers rolle ikke er at stå for fagundervisning og være ekspert på alt, men at støtte de studerende i deres arbejde med materialet. 

Desuden var udviklingen af et videomateriale et forsøg på at lette tilegnelsen af statistikprogrammet Jasp for de studerende ved: 

 1. at give dem mulighed for at følge de enkelte trin i eget tempo og 

 2. at give dem mulighed for repetition.  

Beskrivelse af aktiviteten

Undervisers forberedelse: 

 • Underviser forbereder videoer og tilhørende øvelsesmateriale i god tid før workshoppen. Der er tale om 3 adskilte videoer med hver deres øvelsesmateriale, som der bliver henvist til undervejs i videoen. Øvelsesmaterialet består af en række opgaver knyttet til videoerne og materialet er således tænkt som en helhed. Denne opgave er relativt tidskrævende (ca. 50-100 timer).  

 • Underviser uploader materialet på Brightspace før undervisningen og opretter quizzer så de studerende kan teste deres resultater og besvare mere teoretiske spørgsmål om deløvelsernes elementer. Igen en relativt tidskrævende opgave. 

Studerendes forberedelse: 

 • De studerende downloader det pågældende statistikprogram (Jasp) før undervisningen evt. støttet af kort instruktionsvideo til dette formål. 

 • De studerende læser desuden tilhørende pensum. 

 • De studerende har mulighed for at orientere sig i video- og øvelsesmaterialet før undervisningen, men dette er ikke obligatorisk. 

Til undervisningen: 

 • De studerende gennemgår på egen hånd materialet i Brightspace til undervisningen. Underviser er til stede til at svare på spørgsmål samt hjælpe de studerende med materialet undervejs. 
  Undervisningen blev udført på to forskellige måder i første og anden gennemførsel: 

  • Ved første gennemførsel varetog de forskellige undervisere supervisionen af studerendes arbejde i hold af ca. 30 studerende i 2 timer med fysisk fremmøde. Her blev guides og svar-ark lavet på trykt papir. 

  • Ved anden gennemførsel varetog fagets statistikforelæser egenhændigt supervisionen af de studerendes arbejde online via Brightspace og Zoom af to omgange med hold af ca. 125 studerende. Underviser var online til stede i zoom til ”spørgetime” i 2 x 60 minutter ud af en 4-timers workshop. 

Efter undervisningen: 

 • De studerende kan tilgå materialet efter undervisningen og i forbindelse med eksamen efter behov. 

Ressourcer til studerende:

 1. Videoer: 

  • Video 0: Instruktion til download (måske ikke nødvendig) 

  • Video 1: Deskriptiv statistik 

  • Video 2: Korrelation 

  • Video 3: Gruppesammenligning med t-test 

 2. Datasæt til øvelserne 

 3. Øvelsesark med opgaverne - til udfyldelse. I Brightspace: integreret som introtekst. 

 4. Quizzer til deløvelserne. 

 5. Pensum - 2 artikler 

Support til studerende:

 1. Instruktionsark trin-for-trin 

 2. Underviser til rådighed til spørgsmål og feedback i løbet af undervisningen. 

 3. I Brightspace: automatiseret feedback indlejret i quizzer 

 4. Underviser-drevet Q&A, som udvikles løbende og er til rådighed for de studerende via LMS 

   

   

   

   

   

Anvendt teknologi

 • Camtasia (screencast).  

 • Jasp (statistikprogram) 

Camtasia er valgt som screencastværktøj, da det tillader efterredigering af videoer samt indlejring af øvelsesspørgsmål. JASP er valgt da dette er open source-statistiksoftware, som studerende gratis kan anvende både under studiet og senere i arbejdslivet. Brugerfladen er point-and-click frem for at kræve kodning, og der findes gratis manualer/undervisningsmaterialer online til støtte under/efter workshoppen.

Udbytte af aktiviteten

 • Man kan distribuere specialiseret viden ud til mange studerende samtidig – hvilket her var særligt nyttigt, når kun få af holdunderviserne var kvalificerede i statistik.  

 • Videomaterialet har den fordel at studerende kan spole tilbage og pause - og på den måde bedre følge med og/eller gøre tingene i eget tempo. Erfaringen er, at dette fungerer bedre, end når underviser gør det live. 

 • Demonstrationen bliver god, fordi den optages og redigeres på forhånd. Som underviser bliver man meget mere opmærksom på produktet og lære en del om egen præsentationsteknik, sprog, informationsmængde, osv.. 

 • Brightspace fungerede godt til at integrere forskellige modaliteter i et sømløst forløb: Video, øvelse, hjælp (både automatiseret feedback og Q&A med underviser) 

Udfordringer

 • Det kan være en udfordring at “overtage” video- og øvelsesmateriale fra kolleger, da det ofte er svært at hjælpe de studerende med stof, der ikke er ens “eget”. 

 • Man skal kunne støtte uforudsigelige udfordringer, som studerende har fra videomateriale på anden vis og evt. forbedre materialet i iterationer ud fra de udfordringer studerende oplever. 

 • Underviser har ikke føling med hele holdets læring, da kun de der aktivt bruger mulighederne for at få hjælp (f.eks. videotræffetid undervejs, sender email, osv) får underviserens opmærksomhed. Der kan altså være ”usynlige problemer” blandt nogle studerende. 

 • Optagelse, klipning og redigering af video kræver mere forberedelse og tid end man tror. Det hjalp meget at skrive et manuskript og på den måde strukturere indholdet stramt. Det kræver også øvelse i software at gøre det ordenligt. 

Værd at overveje

 • Det er værd at overveje, hvordan man aktiverer de studerende, så videoerne ikke kun bliver statisk envejs-kommunikation. 

 • Pas på med at undervurdere tidsbyrden og gå altid efter at have videomaterialet færdigt en uge før - så er der tid til at rette de ting, som helt sikkert dukker op.  

 • Find måder at holde kontakt til de studerende – undgå ”usynlig læring” hvor du ikke kan følge med og hjælpe til, hvor der opstår usikkerhed eller teknisk bøvl. 

 • Brug manuskript til at strukturere indholdet i videoerne. Det sparer meget tid i optagelsesprocessen. 

 • Vi fik hjælp og sparring af CED undervejs i produktion af videomaterialet. Det kan anbefales. 

Aktiviteter

  Praksiseksempler


   Basisinformationer

   • Fakultet: Arts, DPU
   • Uddannelse: Pædagogisk psykologi 
   • Kursus: Undersøgelsesdesign og forskningsmetoder, 20 ECTS
   • Studieniveau: KA
   • Holdstørrelse: 250 studerende
   • Undervisningsform: Holdundervisning
   • Omfang: Kort forløb
   • Primær aktivitetstype: Øvelse/praksis
   • Gennemførsel: 1. gennemførsel med tilstedeværelsesundervisning og 2. gennemførsel med online-/fjermundervisning
   • Anvendt teknologi: Camtasia (Screencast) og Jasp (statistikprogram)