Aarhus Universitets segl

Classlist

På hvert Brightspace kursus er der et antal deltagere, som kan findes under "Classlist". Hvis der mangler en deltager kan denne person efterfølgende tilføjes til kurset i et antal forskellige roller. En person kan også fjernes fra et kursus.   

Herunder finder du vejledninger for:

1. Tilføj en person og tildel en rolle

Undervisere, studenterinstruktorer eller vejledere, som skal evalueres på faget, skal tilføjes via planlægningssystemet. Evalueringssystemet trækker data fra planlægningssystemet og ikke LMS'et. Dvs. manuelt tilføjede undervisere på et kursus i Brightspace, vil altså ikke automatisk fremgå i evalueringen. Kontakt din studieadministration hvis brugere skal tilføjes via planlægningssystemet.

OBS: For fakulteterne Nat og Tech er det ovenstående ikke gældende, da underviserne på Nat og på Tech selv skal tilføje deres medundervisere til kurserne.

Denne vejledning viser hvordan en person tilføjes og tildeles en rolle i et Brightspace kursus.

Problemer med at se hele vejledningen? Prøv at opdatere siden. Hvis det ikke virker Tryk på "View It" og vælg "Watch It" og skift tilbage igen.

Herunder er en liste over alle de roller du kan komme til at se i en Classlist i Brightspace. Det er ikke dem alle du kan tildele en person du vil tilføje til dit kursus:

Rolle Forklaring   Kan  
Course instructor
Tildeles automatisk til en underviser der skal undervise på kurset.
 • Oprettet, redigere og slette filer og aktiviteter.
 • Kommunikere med studerende
 • Har adgang til alle sektioner
 • Til- og afmelde andre bruger (undervisere / studerende)
 • Eksportere filer og aktiviteter fra kurset til et andet kursus  
Instructor Kan det samme som en Course instructor - tildeles manuelt af enten en anden underviser eller af studieadministrationen og ikke automatisk - se mere i vejledningen.
 • Se Course instructor  

Visiting instructor

Kan det samme som en Course instructor - tildeles manuelt af enten en anden underviser eller af studieadministrationen og ikke automatisk - se mere i vejledningen.
 • Se Course instructor  
Teaching Assistant Kan det samme som en Course instructor - tildeles manuelt af enten en anden underviser eller af studieadministrationen og ikke automatisk - se mere i vejledningen.
 • Se Course instructor
 • Er der sections på et kursus kan denne rolle kun se de section som rollen er tilmeldt
Student - Manual Rollen tildeles studerende der ikke er blevet tilmeldt kurset automatisk.
 • Deltage i aktiviteter
 • Se alle synlige filer 
 • Tilgå og downloade filer
Guest - Read Only Rollen tildeles en person der kun skal kunne se ind i et kursus, men ikke kan interagere med indholdet eller andre personer i kurset, men kan importere indhold fra kurset til et andet kursus. I alle kurser der migreret fra Blackboard har alle personer denne rolle.
 • Se ind i kurset
 • Eksportere filer og aktiviteter fra kurset til et andet kursus

2. Fjern en person

Denne vejledning viser hvordan en person fjernes fra et Brightspace kursus.

Problemer med at se hele vejledningen? Prøv at opdatere siden. Hvis det ikke virker Tryk på "View It" og vælg "Watch It" og skift tilbage igen.

3. Download liste med studerende

Denne vejledning viser hvordan du downloader en liste med navne på de studerende der er tilmeldt kurset, som en Excel eller CSV fil. 

Problemer med at se hele vejledningen? Prøv at opdatere siden. Hvis det ikke virker Tryk på "View It" og vælg "Watch It" og skift tilbage igen.