Aarhus Universitets segl

Groups

Grupper giver dig mulighed for at opdele studerende på dit kursus i mindre grupper af administrative eller pædagogiske årsager.

Grupper giver dig mulighed for at:

 • Give studerende mulighed for at arbejde sammen som projektgruppe på en opgave, såsom en præsentation eller en rapport.
 • Oprette grupper til peer feedback for at lade studerende lære af hinandens arbejde.
 • Opdele store hold eller forelæsningsgrupper i mindre grupper til bestemte fremlæggelsesdage i ugen.
 • Oprette diskussionsgrupper fordelt på bestemte emner.
 • Sende e-mails til en, flere eller alle grupper.
 • Oprette en gruppe for hver studerende.

Du kan give hver gruppe sit eget:

 • locker (en gruppespecifik digital opbevaring, der gør det muligt for en gruppe at dele deres filer digitalt uden indblanding fra andre studerende).
 • diskussionsfora.
 • assignments.
 • andet indhold (hvor gruppemedlemsskab er en adgangsbetingelse).

Der er tre forskellige måder, du kan lade studerende deltage i grupper på:

 1. "Auto enrollment" - studerende bliver automatisk tilmeldt grupper på forhånd.
 2. "Self-enrolment" - studerende kan selv tilmelde sig og forlade grupper.
 3. "No auto enrollment" - underviseren opdeler studerende i grupper manuelt.

OBS: Studerende, der er tilmeldt en gruppe, får adgang til eksisterende indhold i gruppen (f.eks.opgaver). Studerende, der er afmeldt, vil ikke længere have adgang.

OBS: Gruppeværktøjet er ikke designet til at understøtte løbende udprøvning. Derfor anbefales det ikke, at funktionen anvendes til dette formål.

1. Opret grupper

Denne vejledning viser hvordan forskellige typer af grupper oprettes og hvordan studerende bliver tilmeldt grupperne.

OBS: Ved gruppeskift får nye medlemmer adgang til eksisterende gruppeindhold (feks. afleveringer). Tidligere medlemmer har ikke længere adgang.

OBS: Planlægger du at benytte inline feedback i gruppe-assignments; vha annoteringsværktøjet i Brightspace, og er der sektions på dit kursus, så følg først denne afklarende guide . Den udpeger et par ting som er afgørende for at der da kan gives inline feedback på gruppeafleveringer.

Har du valgt at benytte self-enrolment så anbefaler vi at du også se denne vejledning:

2. De studerendes adgang til grupperne

Denne vejledning viser hvordan studerende tilgår grupper.

OBS: Ved gruppeskift får nye medlemmer adgang til eksisterende gruppeindhold (feks. afleveringer). Tidligere medlemmer har ikke længere adgang.

3. Gruppeoversigt

Denne vejledning viser hvordan du finder en oversigt over eksisterende grupper på kurset, og hvordan du ændrer hvem der er i hvilke grupper.