Aarhus Universitets segl

Klinikundervisning

Overblik

Undervisning i klinikken foregår især på HEALTH og er afgørende for at studerende oparbejder de kompetencer og færdigheder, som de skal bruge som sundhedsfaglig professionel. Undervisningen, læringsmiljøet og fælles forståelse er vigtig, for at klinikundervisningen bliver en succes. Der er både behov for hands on erfaringer og tid til refleksion og feedback, og der bør tages højde for at virkeligheden på klinikken kan være overvældende for den studerende.

 

Læringsmuligheder i klinisk praksis

På nogle uddannelser, især på HEALTH, skal de studerende i løbet af deres uddannelse i klinik ophold - uden for universitetet. Det giver de studerende muligheder for at opleve og lære uundværlige professionelle færdigheder. At se og opleve en operationsstue, møde faktiske patienter, tale med forældrene til et sygt barn eller være en del af et sundhedsfagligt team kan være inspirerende ligeså vel som det kan have betydning for de studerendes karrierevalg.

Organisationerne, der sørger for klinikundervisning, påtager sig at facilitere læringsmuligheder på en struktureret, tryg og balanceret måde. Her skal de studerende lære om sundhedssektoren og udvikle professionelle kompetencer såsom klinisk beslutningstagning, udvikle professionelle færdigheder såsom objektiv undersøgelse , kommunikation, patientforløb og professionel socialisering - at handle og opføre sig som en (sundhedsfaglig) professionel. Samtidig er organiseringen på en arbejdsplads kompleks og somme tider uforudsigelig, hvilket også er en del af erfaringen.

Den studerendes forventninger og udviklingspotentiale

Studerende har høje forventninger - og er ofte nervøse, når de starter i klinikundervisning. At vide, hvordan man agerer som sundhedsfaglig professionel, læres kun gennem hands on erfaring og tid til refleksion og feedback. Klinikundervisning kan være overvældende, blandt andet fordi tempoet på arbejdspladsen kan være yderst krævende, og fordi patienter og pårørende ofte er vant til rutinerede sundhedsfaglige professionelle og stiller derfor også krav til den studerende.

I klinikundervisningen trænes en række færdigheder, som de studerende skal have for at blive professionelle:

 • At dokumentere: optage anamnese , brug af elektronisk patientjournal, brug af lokale  guidelines
 • Procedure færdigheder: objektiv undersøgelse, sundhedsfremme, klinisk beslutningstagning, diagnostisering og bidrage til det gode patientforløb patient management
 • At kommunikere og samarbejde
 • Tidsstyring og organisering
 • Sundheds- og sikkerhedsregler
 • Administration, dokumentation og ledelse
 • Tekniske og instrumentelle færdigheder

Menneskelige færdigheder er også vigtige at anerkende i denne sammenhæng, fx situationsforståelse, empati, team-kommunikation, stress og observeringsevne. Som underviser bør du tænke over, hvordan du kan adressere udviklingen af og give feedback på disse aspekter også.

Struktureret tilgang til undervisning i kliniske færdigheder

Du kan som underviser strukturere undervisning i kliniske færdigheder i følgende tre faser:

 • Den kognitive fase: Mesterlære af rutineopgaver under supervision
 • Den associative fase: tilrettelagt træning for at integrere delfærdigheder
 • Den autonome fase på baggrund af den tilegnede færdighed

En brugbar model for, hvordan man kan strukturere undervisningen kaldes STEPS:

S - Set the foundation of prior learning, the importance of the skill and context of usage.

T - Tutor demonstration without commentary

E - Explain with repeated demonstration

P - Practice under supervision with feedback from peer and tutor

S - Subsequent deliberate practice is encouraged.

 

Overvej som underviser

 • Hvilke forventninger og færdigheder har den studerende?
 • Hvordan kan du planlægge strukturerede læringsmuligheder?

 • Hvilke opgaver, fx rutineopgaver, kan den studerende få ansvar for?

 • Hvordan kan du give feedback og anerkende den studerendes bidrag og deltagelse?

 • Hvordan kommunikerer du med og inkluderer du den studerende?

 

Videre læsning

 • AMEE Guide no. 34: Teaching in the clinical environment
 • Ende J. Feedback in clinical medical education. JAMA. 1983;250:777–81.
 • R. Gagne. The Conditioning of Learning and Theory of Instruction (4th ed.), Holt-Saunders International editions, New York (1985)
 • McLeod, Peter J., et al. "The ABCs of pedagogy for clinical teachers." Medical Education 37.7 (2003): 638-644.
 • Lave, Jean, and Etienne Wenger. Situated learning: Legitimate peripheral participation. Cambridge university press, 1991.

Kontakt

Skriv til redaktion bag AU Educate, hvis du har spørgsmål til indholdet eller har brug for sparring omkring din undervisning fra en af de mange dygtige fagfolk på Centre for Educational Development.