Aarhus Universitets segl

Laboratorieundervisning

Overblik

Med klare og strukturerede instruktioner og aktiviteter kan du som underviser sikre, at de studerende får mest muligt ud af laboratorieundervisningens særlige læringsmiljø og -muligheder. ‘Undervisning i laboratorium’ kan både udfolde sig som undervisning og gruppearbejde i laboratoriet, åbent laboratorium, hvor de studerende selv organiserer arbejdet, eller forskningseksperimenter, hvor de studerende bliver inviteret ind i forskningslaboratoriet som en del af deres undervisning. 

 

Muligheder i laboratorieundervisningen

I et laboratorium har de studerende en unik mulighed for at lære nogle færdigheder, som er svære at lære gennem andre typer af undervisning. Det gælder praktiske færdigheder såsom at håndtere udstyr og materialer, observere og samle data, videnskabelig færdigheder såsom kritisk tænkning, at designe eksperimenter, at analysere og fortolke data, samt færdigheder i samarbejde og videnskabelig skrivning

At disse læringsmuligheder er til stede betyder dog ikke, at læringen automatisk sker. Som underviser er du nødt til at hjælpe de studerende på vej. Det springende punkt for læringen i laboratoriet er nemlig, hvad de studerende tænker og reflekterer over i forbindelse med det eksperimentelle arbejde.

Det er derfor væsentligt, at der rammesættes læringsaktiviteter til at understøtte de studerendes tænkning både før, under og efter at de udfører hands-on-aktiviteter.

Videnskabelige færdigheder i laboratoriet

Den traditionelle laboratorieundervisning består typisk af:

 1. En forudgående forelæsning, hvor teorien knyttet til eksperimentet præsenteres
 2. En detaljeret “kogebogs”-manual, som de studerende skal følge trin for trin
 3. En afsluttende rapport, som de studerende skal aflevere.

Ofte kender underviseren, og måske endda de studerende, resultatet af eksperimentet på forhånd. Denne type instruktion efterlader de studerende med ingen eller kun lidt indflydelse på, hvad de skal undersøge, og hvordan de skal undersøge det.

Som underviser kan du med fordel give de studerende større indflydelse. Det vil nemlig alt andet lige øge deres læring, fordi de så er nødt til at overveje formål, hypoteser og eksperimentets design og relatere dette til de videnskabelige begreber. Med andre ord kan du tilrettelægge undervisningen på en måde, så de studerende skal anvende og reflektere over faglige begreber og viden også inden de skal skrive en rapport efter det eksperimentelle arbejde. Ved at rammesætte læringsaktiviteter både før og i laboratoriet giver du ydermere de studerende muligheden for grundigt at reflektere over og diskutere begreber og udfordringer med både dig som underviser og deres medstuderende.

Få mere ud af laboratorie-undervisningen

De studerende kan få endnu mere ud af undervisningen i laboratoriet, hvis du som underviser giver dem muligheder for at:

 • forklare deres forståelse af eksperimentet og relationen til teori
 • lave hypoteser og forudsigelser om eksperimentets resultater
 • planlægge, hvordan eksperimentet skal udføres
 • diskutere data og resultater
 • afprøve og diskutere brugen af forskellige metoder og udstyr
 • få feedback på deres videnskabelige færdigheder i relation til læringsmål

 

Overvej som underviser

 • Hvordan kan du understøtte de studerendes forberedelse før undervisningen i laboratorium?

 • Hvordan kan du understøtte de studerendes aktive læring i laboratoriet?

 • Hvordan kan du understøtte de studerendes læring, når de arbejder på en rapport?

 


Kontakt

Skriv til redaktion bag AU Educate, hvis du har spørgsmål til indholdet eller har brug for sparring omkring din undervisning fra en af de mange dygtige fagfolk på Centre for Educational Development. 

Sidens indhold er udarbejdet på baggrund af Rikke Frøhlich Hougaard & Birgitte Lund Nielsens bidrag i Introduction to Teaching and Learning.