Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Evaluering: Semesterrapporteringsmøder

Kort beskrivelse

Aktiviteten med semesterrapporteringsmøderne foregår ved, at undervisere og studenterrepræsentanter fra alle kurser på uddannelsen mødes og gennemgår forrige semesters undervisning. Aktiviteten finder sted mellem to semestre og tager udgangspunkt i de netop afsluttede kursers studenterevalueringer. På møderne skal tonen være uformel og konstruktiv, og der skal være plads til at adressere de både velfungerende og problematiske dele af kurserne 

Motivation for aktiviteten og ønsket udbytte

Aktiviteten har til formål at viderebringe erfaringer fra semester til semester, at skabe en klarere rød tråd mellem fagene på uddannelsen samt at sikre, at både studerende og undervisere føler sig set og hørt. Ved at udføre aktiviteten kan du som underviser få adgang til erfaringsindsamling fra tidligere undervisningsforløb og på baggrund heraf udvikle og forbedre din egen undervisning.

 

Udfør aktiviteten

Semesterrapporteringsmøderne kræver, at afdelingen er involveret, herunder afdelingsleder eller -konsulent samt de enkelte undervisere. Aktiviteten opdeles derfor i to udførende roller: 

 • Afdelingen:
  • Aktiviteten kræver, at der indkaldes til semesterrapporteringsmøder på afdelingen. Hvis dette ikke er noget I har gjort før, så tal med din afdelingsleder om at starte initiativet. Den kræver også, at en underviser og én studenterrepræsentant fra hvert kursus deltager i mødet. Mødet foregår mellem to semestre og tager udgangspunkt i erfaringerne og evalueringerne fra tidligere kursus.
  • Afdelingsleder eller -konsulent skal samle undervisernes digitale evalueringer med kvalitative kommentarer til en fælles rapport og sende den rundt til alle inden mødet.
  • Til mødet skal I sammen gennemgå semesterrapporterne én efter én. Afsæt gerne 15 minutter til hver rapport.
  • Når hvert kursus er gennemgået, skal alle drøfte det samlede semester samt den samlede arbejdsbyrde og fordelingen af denne.
  • Der tages referat undervejs, som sendes til alle på afdelingen efterfølgende.
 • Den enkelte underviser
  • Du skal som underviser vælge én studenterrepræsentant fra dit kursus, som skal deltage i mødet sammen med dig. Dette skal du gøre inden sidste undervisningsgang før eksamensperioden.
  • Forinden mødet skal du udarbejde en kvalitativ rapport for dit kursus, som tager udgangspunkt i den mundtlige og digitale evaluering af kurset. Medtag din lektionsplan og kvalitativ evaluering af dig som underviser. OBS: den skal være underskrevet af studenterrepræsentanten. Send derefter rapporten til afdelingslederen.
  • Som forberedelse til semesterrapporteringsmødet skal du gennemgå fællesrapporten, som afdelingslederen har udarbejdet.
  • Når I på mødet skal gennemgå din rapport, skal du lægge ud med at knytte en kort kommentar til rapporten. De studerende skal derefter komme med deres bemærkninger og endeligt skal ordet være frit.

Variationsmuligheder

 • Hvis flere af uddannelsens undervisere og studenterrepræsentanter er forhindret i at deltage, kan aktiviteten udføres af de undervisere, der underviser på samme undervisningsniveau. Det gør både aktiviteten mindre omfattende og forkorter længden af møderne.

Aktiviteter

  Praksiseksempler


   Links og materialer til aktiviteten:

   Du skal bruge:

   Værd at overveje:

   • Er der særlige dele af din rapport, du ønsker at fokusere på eller diskutere på mødet?
   • Hvordan håndterer du, hvis din studenterrepræsentant er utilfreds med dit kursus og kritiserer dit undervisningsforløb under mødet?
   • Hvordan kan du bidrage til at skabe en atmosfære på mødet, hvor der er plads til at give og modtage feedback og hvor alle undervisere og de studerende føler sig involverede?