Aarhus Universitets segl

Evaluering: Sparring om undervisning

Kort beskrivelse

Aktiviteten foregår som uformelle og skemalagte frokostmøder, som alle afdelingens undervisere er velkomne til at deltage i. Til møderne kan underviserne diskutere de didaktiske rammer for undervisningen, tale om potentielle udfordringer samt dele råd og erfaringer fra deres egne undervisningspraksisser. 

Motivation for aktiviteten og ønsket udbytte

Ved at deltage i sparringen kan du som underviser få indblik i dine kollegers undervisningspraksis og få inputs til din egen undervisning. Derudover kan møderne skabe en god intern kommunikation og forståelse på afdelingen på tværs af fag, hvilket forhåbentlig vil få en positiv indflydelse på de studerendes oplevelse af undervisningen. Dertil kan møderne fungere som et springbræt til at udvikle både din og dine kollegaers tilgang til undervisningen.

 

Udfør aktiviteten

 • Du skal som underviser tage initiativ til at samle alle afdelingens undervisere til et frokostmøde, hvor I sammen kan sparre og dele erfaringer fra jeres undervisning. Du kan eventuelt også tale med afdelingslederen om, at han eller hun kan igangsætte initiativet.
 • Start med at fastlægge tid og sted, og send derefter en invitation ud i Outlook, på Brightspace eller på en anden online platform, hvor der informeres om mødets tidspunkt, sted og formål.
 • Til frokostmødet handler det om at udveksle erfaringer fra jeres undervisningspraksisser samt adressere potentielle udfordringer eller ”best practice” vedrørende undervisningens didaktiske rammer. Husk på at I ikke må dømme hinanden, da målet er at få en positiv og givende dialog, hvor I kan bruge hinandens erfaringer. Det handler om at inspirere hinanden, sparre og give løsningsforslag.

Variationsmuligheder

 • Du kan integrere aktiviteten som en gentagende og eventuel ugentlig begivenhed gennem semestret med henblik på at styrke den interne kommunikation i afdelingen.

Aktiviteter

  Praksiseksempler


   Du skal bruge:

   • Et device du kan sende invitationen til frokostmøderne ud på samt mails på afdelingens undervisere.
   • En frokoststue eller andet lokale til at afholde møderne.

   Værd at overveje:

   • Hvilke erfaringer fra din undervisning vil du dele eller diskutere med de andre undervisere på mødet?
   • Vil du skrive et kort referat af mødet og dele det med hele afdelingen på en online platform, så indholdet og udbyttet af mødet kan tilgås af de både deltagende og ikke-deltagende undervisere?