Aarhus Universitets segl

Diskussion: Rollespil til tekstbearbejdning

Kort beskrivelse

Aktiviteten foregår som en diskussionsaktivitet, hvor de studerende i grupper diskuterer en tekst med udgangspunkt i nogle roller, som underviseren på forhånd har bestemt. Efter diskussionen fremlægger grupperne konklusionen af deres diskussion i plenum, så alle på holdet kan få indblik i de forskellige tekster. Aktiviteten er særligt brugbar til forløb, hvor der indgår empiriske studier, fordi de studerende ofte har svært ved at læse denne type tekstmateriale. 

Motivation for aktiviteten og ønsket udbytte

Aktiviteten rammesætter og forbedrer de studerendes læsning af fagligt stof og gør dem i stand til at se en tekst fra forskellige perspektiver. Som underviser får du mulighed for at skabe diskussioner i undervisningen, der tager udgangspunkt i fagrelevant indhold. Samtidig skærpes de studerendes evne til at argumentere med et akademisk frem for personligt afsæt. 

 

Udfør aktiviteten

 • Du skal som underviser forud for undervisningen udvælge nogle tekster, som er relevante for kurset. Det er disse tekster, som de studerende, med udgangspunkt i deres respektive roller, skal diskutere i undervisningen. 
 • Før undervisningen inddeler du de studerende i grupper á 5-6 studerende. Tildel hver gruppe én tekst, som de skal læse inden undervisningen. 
 • Forbered et antal relevante roller, som de studerende skal “spille”, når de skal diskutere deres tekster i undervisningen. Det kunne for eksempel være: forfatter af artiklen, kritiker, neutral/uafklaret og praktiker. Beskriv rollerne i et dokument, som du printer ud og medbringer til undervisningen. 
 • Giv dokumentet med rollebeskrivelsen til de studerende ved undervisningens begyndelse, så de ved, hvad det kræver at “spille” de forskellige roller. 
 • Sæt tid af i undervisningen til, at de studerende kan sætte sig sammen i deres gruppe, hvor alle har læst samme tekst. Hvert gruppemedlem skal ”trække” en rolle, som han eller hun skal bruge som udgangspunkt for sin argumentation i diskussionen. 
 • Grupperne får 20-30 minutter til at diskutere sig frem til et review af det empiriske studie.
 • Efter diskussionen præsenterer hver gruppe konklusionen af deres diskussion for resten af holdet.

Variationsmuligheder

 • Hvis en af grupperne er komfortable med at udføre deres gruppediskussion foran hele holdet, kan du give dem mulighed for at gøre dette inden fremlæggelsen af konklusionerne. På den måde kan resten af holdet få indblik i, hvordan en anden gruppe aktivt har brugt deres empiriske tekst til at argumentere, og dermed kan de selv blive inspireret til, at argumentere på nye måder næste gang aktiviteten skal foretages. Samtidig styrker de studerende i den fremlæggende gruppe deres evne til mundtlig præsentation og argumentation.
 • Du kan tildele den samme rolle til flere personer i en gruppe, så diskussionen ikke er lige så udsat for at gå i stå.

Aktiviteter

  Praksiseksempler


   Du skal bruge:

   • Handouts til de studerende med beskrivelse af de forskellige roller.

   Værd at overveje:

   • Hvilke roller og empiriske studier er relevante for dit kursus?

   • Har de studerende erfaring med at opbygge et argument? Eller er det nødvendigt, at give en kort introduktion til god argumentation inden aktiviteten? 

   • Hvordan håndterer du, hvis tonen i gruppediskussionerne bliver for hård?