Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Inspirationssøgning til valg af emne og problemformulering

Kort beskrivelse

Aktiviteten med inspirationssøgning indebærer, at de studerende lærer, hvordan de gennem litteratursøgning kan blive inspireret til at vælge emne og formulere en problemformulering til en akademisk opgave. De får erfaring med at bruge Quick’n’Dirty og Kædesøgning som søgemetoder samt opnår fortrolighed med at bruge AU Librarys katalog, bibliotek.dk og Google Scholar som redskaber til inspirationssøgning.

Motivation for aktiviteten og ønsket udbytte

De studerende kan bruge den brede og ufokuserede litteratursøgning som et nyttigt redskab, der kan hjælpe dem i processen frem imod at kunne lave en præcis beskrivelse af opgavens informationsbehov. Gennem aktiviteten lærer de de studerende at arbejde med ustruktureret informationssøgning som redskab til indsamling af søgebegreber. 

Udfør aktiviteten

 • Du skal som underviser præsentere og facilitere aktiviteten og dens formål. Gør det tydeligt at det vigtige ved den brede, ufokuserede litteratursøgning er, at de studerende fokuserer på mængden og karakteren af litteraturen om et givent emne samt på de begreber og emneord, der bruges til at beskrive litteraturen. Meningen er, at der sker en løbende afprøvning og tilpasning af søgeord og -begreber undervejs i søgningen. Formålet er i mindre grad er at finde relevant litteratur. 
 • Introducér de studerende til de to søgemetoder:
  • Quick’n’Dirty: indebærer, at de studerende bruger en database med fagrelevant litteratur om deres emne til at søge på kendte ord og begreber. Søgeresultaterne kan gøre dem klogere på andre fagtermer inden for emnet og fungere som inspiration til videre søgning.
  • Kædesøgning: indebærer, at de studerende anvender de bøger og artikler, de i forvejen har om emnet til at finde ny litteratur. Ved fx at søge den kendte litteratur frem i en database får de en oversigt over bøger og artikler med samme emnekode eller emneord.
 • Du kan som underviser selv udvælge nogle fagrelevante opgaveemner, som de studerende skal søge på, eller du kan bruge disse:
  • Fremstilling af krig i litteraturen.
  • Culture and national identity in a time og globalisation.
  • Brud på god praksis i forskningssammenhæng.
  • Sociale medier og ensomhed.
 • De studerende skal nu arbejde individuelt med at afprøve de to forskellige metoder. De kan foretage søgningerne på bibliotek.dk, AU Librarys katalog eller Google Scholar.
  • Giv de studerende 15 minutter til at finde relevante emneord til en opgave ved hjælp af Quick’n’Dirty-metoden og derefter tilsvarende 15 minutter til at afprøve Kædesøgning. De kan lade sig inspirere af de begreber og emneord, der beskriver de fremfundne poster, til nye søgninger, og de kan søge på både engelske og danske termer. 
 • Efter søgningen udfylder de studerende handoutet “Bred, ufokuseret litteratursøgning (inspirationssøgning)” på baggrund af deres søgninger
 • Aktiviteten afsluttes med en opsamling i plenum omkring de studerendes oplevelse af processen. 

Variationsmuligheder

 • Giv de studerende mulighed for at bruge deres egne emner som udgangspunkt for søgningen
 • Udfør aktiviteten med metoderne trunkering og frase søgning i stedet for Quick’n’Dirty og Kædesøgning. Trunkering og frase søgning kan, ligesom de to andre metoder, inspirere de studerende til valg af emne og problemformulering.

Aktiviteter

  Praksiseksempler


   Værd at overveje

   • Hvor meget tid skal der afsættes til aktiviteten? 
   • Vil du facilitere aktiviteten op til en eksamensperiode, så de studerende kan bruge deres egne opgaveemner som udgangspunkt for søgningen?