Aarhus Universitets segl

Projektarbejde med podcast og eksterne samarbejdspartnere

Kort beskrivelse

Aktiviteten foregår som et koncentreret projektforløb, hvor de studerende gennem inddragelse af eksterne samarbejdspartnere, oplæg og workshops, selv tilrettelægger, strukturerer og producerer en podcast. I slutningen af forløbet præsenterer de studerende deres podcasts for underviseren og de eksterne samarbejdspartnere og modtager feedback. 

Motivation for aktiviteten og ønsket udbytte

Aktiviteten har til formål at styrke de studerendes formidlingsevner og produktionskompetencer inden for tilrettelæggelse, redaktion og afvikling af en podcast. Derudover får de studerende erfaringer i eksternt samarbejde samt en forståelse for, hvordan deres fag er relevant i den virkelige verden. Ved at udføre aktiviteten kan du som underviser også hjælpe de studerende med at bygge bro til omverdenen og på den måde udvide og styrke både din egen og de studerendes faglige netværk. 

Udfør aktiviteten

 • Du skal som underviser inden kursusstart finde nogle eksterne samarbejdspartnere, der passer til kursets tema og som har lyst til at samarbejde med de studerende igennem forløbet med podcast-produktionen. Du skal indgå klare aftaler med samarbejdspartnerne omkring rammerne for samarbejdet, så I alle ved, hvad I kan forvente. 
 • Projektforløbet skal bestå af både almindelige holdundervisninger, hvor de studerende skal arbejde gruppevis med produktionen af deres podcasts, og af to workshops, hvor de studerende skal lære om podcast-produktion. 
 • Til første undervisningsgang præsenterer du sammen med samarbejdspartnerne projektet og forløbsplanen for de studerende. 
 • Til workshopsene skal du, gerne i samarbejde med fagpersoner med erfaring inden for produktion af podcast, undervise de studerende i faglig formidling i lyd. De studerende får tid til at afprøve optageudstyr og lydredigeringsprogrammer samt introduceres til produktion af prototyper. Hvis tidligere studerende har været igennem samme forløb, kan du invitere dem, så de kan dele deres erfaringer og præsentere deres podcasts for de studerende. 
 • I slutningen af forløbet skal du arrangere of facilitere et formidlingsarrangement, hvor de studerende skal præsentere deres færdige podcasts for hinanden, for dig og for de eksterne samarbejdspartnere. 
 • Forløbet afslutte med, at du og de eksterne samarbejdspartnere giver de studerende feedback på deres podcasts.

Variationsmuligheder

 • Hvis du kan få adgang til filmudstyr, og hvis det giver mening for kurset, kan du lade de studerende arbejde med video-produktion frem for udelukkende produktion af lyd. Her ville det være relevant at undervise i de studerende i brugen af video, herunder kameravinkling, klippeteknik, lyssætning, fortællemodeller og de forskellige filmgenrer.

Aktiviteter

  Praksiseksempler


   Du skal bruge:

   • Kontaktoplysninger på de eksterne samarbejdspartnere. 
   • Optageudstyr og adgang til lydredigeringsprogrammer.

   Værd at overveje:

   • Hvordan sætter du en god ramme for samarbejdet mellem de studerende og de eksterne samarbejdspartnere? 
   • Har du, de studerende og samarbejdspartnerne husket at forventningsafstemme inden projektforløbet?
   • Hvilke dele af kursets pensum er særligt oplagte at formidle i podcast-format?