Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Kompetenceafklaring: Elevatortale

Kort beskrivelse

Når de studerende skal udarbejde en elevatortale, bliver de bevidste om, hvordan de klart, struktureret og præcist præsenterer sig selv og deres faglighed. En elevatortale er en præsentation af, hvem man er, hvad man kan, og i nogle tilfælde hvad man vil. Det er altså en tale, der opsummerer ens kompetencer og værdi.

Motivation for aktiviteten og ønsket udbytte

Baggrunden for en elevatortale er tanken om en situation, hvor de studerende befinder sig sammen med direktøren for den virksomhed, de drømmer om at arbejde i - eksempelvis hvis de begge skal med samme elevator. En sådan præsentation er en klar fordel at kunne levere til jobsamtalen eller netværksmødet. Aktiviteten egner sig dog ikke blot til at få karriere- og relevansperspektivet ind i undervisningen. Den opøver også de studerendes kompetencer i at fjerne mest mulig støj fra deres kommunikation, hvilket kan bruges i eksamenssituationer og i undervisningen generelt. 

Udfør aktiviteten

  • Du skal som underviser introducere de studerende til, hvad en elevatortale er, og hvordan den udformes. Den gode elevatortale er:
   • Kort: De studerende skal bruge mellem 30 og 60 sekunder.

   • Præcis og relevant: De skal gå lige til sagen og være opmærksomme på, hvem deres tale retter sig mod.

   • Forståelig: De skal bruge deres normale talesprog.

   • Autentisk: Talen skal udtrykke deres værdier og positionere dem bedst muligt i forhold til deres professionelle profil.

   • Situationsbestemt: De skal vælge en situationsbestemt vinkel, der passer til omgivelserne. Der er forskel på, om de leverer talen til en jobsamtale eller en privat fest.
  • De studerende starter med at skrive nogle stikord, som deres tale kan tage udgangspunkt i ud fra spørgsmålene i handout 1 (sæt eksempelvis 10 minutter af til dette).
  • Derefter skal de studerende i grupper á 3-4 øve deres elevatortaler.

  • De studerende sætter sig ud i grupper og præsenterer deres elevatortale. Resten af gruppen lytter og giver feedback til taleren undervejs:
   • Hvad fungerer rigtig godt?
   • Hvad kunne gøres anderledes for at styrke talen?
   • Grupperne kan give deres feedback i relation til de ovenstående kriterier for den gode elevatortale.
  • Ved første gennemløb skal elevatortalen vare 1 ½ minut (de studerende skal selv tage tid). Efter første omgang feedback skæres der 15 sekunder af tiden. Denne proces gentages yderligere to gange - det vil sige, at den studerende til sidst giver en skarp og præcis elevatortale på 45 sekunder.

  • Gruppen giver en afsluttende feedback på talen.

  • Processen gentages indtil alle gruppemedlemmer har øvet deres elevatortale og fået feedback.

  Aktiviteter

   Praksiseksempler


    Links og materialer til aktiviteten:

    Du skal bruge:

    • Download det medfølgende handout her: