Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Kompetenceafklaring: Faglige mål omsat til kompetencer

Kort beskrivelse

De studerende skal omsætte fagets abstrakte læringsmål til konkrete kompetencer ved at omformulere studieordningens faglige mål. På denne måde kan de studerende arbejde med fagets videns-, færdigheds- og kompetencemål, og knytte disse til konkrete kompetencer, de har opnået i faget og som de kan bruge fremadrettet i deres studie såvel som erhvervsrettede karriere.

Motivation for aktiviteten og ønsket udbytte

Ved at omsætte abstrakte faglige mål til konkrete kompetencer, kan de studerende få øget indsigt i, hvordan faget har bidraget til deres læring og udvikling. Dette kan bidrage til en øget forståelse for fagets relevans, og herunder fremme de studerendes refleksionsniveau i forhold til fagets teori. Gennem de studerendes fælles refleksion, kan der opnås øget afklaring med, hvordan det, de lærer i faget, kan hjælpe dem videre frem i deres studie såvel som erhvervsrettede karriere.​

Udfør aktiviteten

 • Som underviser skal du forud for aktiviteten indsætte minimum tre faglige mål i skabelonen (handout 1).
 • De studerende går sammen i grupper på seks, som dernæst deles op i par. Hvis der er grupper med flere end seks personer, vil der være nogen, som er tre sammen om aktiviteten.
 • Hver gruppe får udleveret tre øvelsesark (handout 1). På hvert ark står et fagligt mål. Par 1 starter med at skrive nogle kortfattede praksiseksempler fra faget, der eksemplificerer de faglige mål. Par 2 gør det samme med udgangspunkt i de faglige mål 2 etc.
  • Parrene skriver nogle eksempler på kompetencer, som de har haft i spil i det konkrete praksiseksempel (4 minutter i alt – der tages tid i gruppen). Parret skriver eksemplet på en post-it, som efterfølgende placeres på øvelsesarket med det konkrete faglige mål.
  • Efter hver runde fortæller hvert par helt kort om deres valg af praksiseksempler og kompetencer, og på hvilken måde begge relaterer sig til det enkelte faglige mål (2 minutter i alt)
  • Herefter cirkulerer øvelsesarkene videre i gruppen, og det er nu et nyt par, som skriver praksiseksempler og kompetencer til det konkrete faglige mål.
 • Afslutningsvis fotograferer alle gruppens medlemmer de tre ark til senere inspiration.

Variationsmuligheder:

 • Aktiviteten kan også udføres, uden øvelsesarket cirkulerer. I så fald kan de studerende arbejde i grupper af to eller tre, og stadig arbejde sig igennem alle de udvalgte faglige mål. I så fald er det en fordel, at du som underviser samler op i plenum.

 • Aktiviteten kan udføres ved, at de studerende sidder i par og udfylder det første faglige mål, og derefter lader arket cirkulerer. 

Aktiviteter

  Praksiseksempler


   Links og materialer til aktiviteten:

   Du skal bruge:

   • Post-its
   • Evt. kuglepenne
   • Download det medfølgende handout her (eksempler til alle grupper):