Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Kompetenceafklaring: Kompetencespotting

Kort beskrivelse

Med denne aktivitet skal de studerende identificere, hvilke faglige og personlige kompetencer, de har haft i spil og udviklet i forbindelse med deres universitetsuddannelse. Du kan som underviser både bruge aktiviteten til kompetencespotting i din undervisning eller som rammesat studieaktivitet.

Motivation for aktiviteten og ønsket udbytte

Målet med aktiviteten er, at de studerende får øje for hvilke ressourcer og potentialer, der ligger i deres egne personlige og faglige kompetencer. Aktiviteten kan være med til at strukturere de studerendes kompetenceudvikling, hvilket kan være en hjælp i forhold til både deres videre studie og senere jobsøgning.

Udfør aktiviteten

 • Du skal som underviser bede de studerende om, at finde to historier fra deres uddannelse – projekter, eksamen, en udfordrende situation eller lignende - hvor de oplevede at gøre noget rigtig godt.
 • Herefter laver de studerende en individuel refleksionsøvelse (Handout 1), hvor de brainstormer og noterer stikord til deres historier ud fra spørgsmålene på handoutet
  (6 minutter).
 • De studerende sætter sig herefter sammen i par. På skift fortæller de deres historier ud fra stikordene (5 minutter pr. person). Lytteren må gerne stille spørgsmål, der får fortælleren til at uddybe sine historier. Lytteren skal have fokus på at lytte efter noget, som fortælleren ikke selv er opmærksom på.
 • Efter fortællingen af begge historier har lytteren mulighed for at reflektere, kommentere og supplere med – for fortælleren – uidentificerede kompetencer. Sammen samles der op på den enkeltes kompetencer (Handout 2), som har været i spil i historierne (3 minutter pr. person).
 • Afslutningsvis overvejer og drøfter de studerende sammen med deres makker en række refleksionsspørgsmål fra Handout 3 (3 minutter per person).
 • Både stikord, kompetenceoversigt og refleksionsark fra Handout 1, 2 og 3 skal fotograferes og gemmes. Gør de studerende opmærksomme på, at de kan anvendes i jobsøgningssammenhæng, eksempelvis til beskrivelse af arbejdsmetoder og kompetencer til en jobsamtale eller som materiale til CV’et.

Variationsmuligheder

 • Aktiviteten kan også udføres online, ved at de studerende nedskriver deres refleksioner i eksempelvis en fælles blog. Herefter kan de studerende på holdet kommentere, læse og finde inspiration i, hvad andre har skrevet. Det giver samtidig dig som underviser et bedre overblik over, hvilke kompetencer, de studerende selv mener, de har. 

Aktiviteter

  Praksiseksempler


   Links og materialer til aktiviteten:

   Du skal bruge:

   • Download de medfølgende handouts her:

   Se mere:

   • Hvordan kan aktiviteten kombineres med det forløb, du underviser? 
   • Hvornår på de studerendes uddannelse, giver det mening at introducere denne aktivitet?