Aarhus Universitets segl

Gruppedannelse på baggrund af studieretning

Kort beskrivelse

Denne aktivitet kan benyttes til at inddele kursets studerende i grupper på baggrund af deres studieretning. Aktiviteten skal sikre, at der i hver studiegruppe er flere fag repræsenteret, så de studerende kan drage fordel af hinandens forskellige fagligheder og styrker.

Motivation for aktiviteten og ønsket udbytte

Aktiviteten fungerer til at skabe nye studiegrupper og er særlig anvendelig på tværfaglige fag for at bringe de studerendes forskelligartede kompetencer i spil. Aktiviteten får de studerende til at reflektere over og videreformidle vigtigheden af deres faglighed, og hvad den kan bidrage med. Samtidig får de et indblik i holdets andre fagligheder. Aktiviteten synliggør og simplificerer det puslespil, det ellers kan være at danne studiegrupper på meningsfuld vis.

Udfør aktiviteten

 • Du skal som underviser præsentere og facilitere aktiviteten.

 • De studerende skal i 10 minutter reflektere over følgende spørgsmål og skrive deres svar på et stykke papir:

  • Hvad er det vigtigste, du har lært på dit studie indtil nu?

  • Hvad lægger du særligt mærke til med dine faglige “briller”?

 • De studerende stiller sig herefter i en rundkreds, hvor de på skift fortæller deres navn og studieretning.

 • De studerende finder sammen med andre fra samme studieretning. Hvis en person er alene finder vedkommende den studieretning, som minder mest om deres egen.

 • I de enkelte grupper deler de studerende deres refleksioner med hinanden. De forbereder en 2-3 minutters præsentation om deres studieretning, som de holder for de andre.

 • Efter præsentationsrunden skal de studerende finde sammen i studiegrupper ud fra følgende kriterier:

  • 3-5 studerende per gruppe.

  • mindst 3 studieretninger repræsenteret i hver gruppe.

 • Afslut aktiviteten med en opsamling på holdet om de studerendes oplevelse af denne form for gruppedannelse.

Variationsmuligheder

 • Den første og individuelle del af aktiviteten kan de studerende eventuelt gennemføre som forberedelse derhjemme.


Værd at overveje:

 • Hvor mange studerende er der på holdet?

 • Hvor meget tid skal der afsættes til aktiviteten?

Du skal bruge:

 • A4 ark og skriveredskaber