Aarhus Universitets segl

Gruppedannelse på baggrund af interesse

Kort beskrivelse

Denne aktivitet kan benyttes til at inddele kursets studerende i grupper på baggrund af deres faglige interesser. På den måde får de studerende reflekteret over og formidlet deres faglige og/eller personlige interesser samt får mulighed for at arbejde med dette i fokus gennem semestret.

Motivation for aktiviteten og ønsket udbytte

Aktiviteten har til formål at inddele et hold i nye studiegrupper ud fra deres faglige interesser. Det giver de studerende mulighed for nemmere at samles om et projekt, for eksempel ud fra et specifikt perspektiv, en undren eller en problemstilling, som alle i gruppen finder interessant. Aktiviteten simplificerer sammensætningen af studiegrupper, hvor det ikke bliver et tidskrævende element i undervisningen.

Udfør aktiviteten

 • Du skal som underviser præsentere og facilitere aktiviteten.

 • Informér de studerende om, at de eventuelle spørgsmål og problemstillinger, de fremlægger i aktiviteten, ikke er endelige og afgørende for deres eksamensopgaver.

 • Bed de studerende om at reflektere individuelt over følgende spørgsmål:

  • Har du en særlig faglig og/eller personlig interesse?

  • Er der en særlig empirisk kontekst (branche, organisation eller lignende), som du finder særligt interessant?

 • På baggrund af dette formulerer hver studerende et hv-spørgsmål på et A4-ark, som de finder interessant og ønsker at undersøge sammen med andre.

 • I en rundkreds skiftes de studerende til at træde frem, sige sit navn og fremlægge deres spørgsmål til de andre. Spørgsmålene lægges herefter på gulvet i midten af kredsen.

 • I en tavs proces, hvor ingen må tale sammen, skal spørgsmålene nu grupperes. De studerende må kun flytte på deres eget spørgsmål og lægge det i nærheden af andre, de synes, minder om.

 • Du, eller en af de studerende, læser alle spørgsmålene op fra én gruppering ad gangen. Hele holdet vurderer grupperingerne i fællesskab og flytter rundt på spørgsmålene ud fra følgende kriterie: hver gruppering skal indeholde 3-5 spørgsmål.

 • De studerende skal nu finde den gruppering, deres eget spørgsmål er placeret i. På den måde er de nye studiegrupper etableret.

 • Afslut aktiviteten med en opsamling på holdet omkring de studerendes oplevelse af processen. 

Variationsmuligheder

 • Første og individuelle del af aktiviteten kan de studerende eventuelt gennemføre som forberedelse derhjemme.
 • Bed de studerende om at skrive deres spørgsmål ind i Padlet, eventuelt som en del af deres forberedelse. Herefter kan I på plenum gruppere spørgsmålene i fællesskab, hvor du som underviser flytter rundt ud fra, hvad de studerende siger. 

Værd at overveje:

 • Hvor mange studerende er der på holdet? Det kan være svært at gruppere spørgsmålene i kategorier, hvis holdet er for stort. Her kan du eventuelt opdele holdet eller bruge et digitalt værktøj til overblik og mindmapping

 • Hvor meget tid skal der afsættes til aktiviteten?

Du skal bruge:

 • A4 ark og skriveredskaber