Aarhus Universitets segl

Gruppearbejde

To Takeaway Teaching-forløb der understøtter de studerendes samarbejde i grupper    

Gruppearbejde

Under Gruppearbejde er der udviklet to forløb, der supplerer hinanden, men som også kan bruges hver for sig.

De to forløb er:

1. Dannelse af studiegrupper

Formålet med Dannelse af studiegrupper er, via forskellige aktiviteter, at støtte de studerende i at danne studie- eller projektgrupper. Forløbet er bygget op omkring aktiviteter til etablering af studiegrupper på baggrund af de studerendes interesser, eller på baggrund af studieretninger, hvis der ønskes tværfaglige grupper.

Hvis du har problemer med at downloade forløbet som zip-fil så kontakt Educate@au.dk

Video om forløbet "Dannelse af studiegrupper"

2. Rammesætning af samarbejde i studiegrupper

Formålet med Rammesætning af samarbejde i studiegrupper er, via forskellige aktiviteter, at støtte de studerende i at etablere hensigtsmæssige rammer for deres samarbejde i gruppen. Forløbet er bygget op omkring aktiviteter, hvorigennem gruppemedlemmerne opnår både at udveksle erfaringer, lave en forventningsafstemning og udarbejde en samarbejdsaftale.

Udviklet af Rose Alba Broberg (cand. mag. i medievidenskab).

Hvis du har problemer med at downloade forløbet som zip-fil så kontakt Educate@au.dk

Video om forløbet "Rammesætning af samarbejde i studiegrupper"

Aktiviteter

    Praksiseksempler


      Kontakt

      Skriv til redaktion bag AU Educate, hvis du har spørgsmål til indholdet eller har brug for sparring omkring din undervisning fra en af de mange dygtige fagfolk på Centre for Educational Development.