Aarhus Universitets segl

Afprøvning af studiegruppe-konstellationer

Kort beskrivelse

Over de første 9 uger af semestret bliver de studerende sat i nye studiegrupper 3 gangen, og oplever derfor forskellige samarbejdsformer og typer af medstuderende. Derefter sammensættes studiegrupper pba. et spørgeskema for resten af semesteret. 

Underviserens motivation

Hvert år er der en håndfuld studerende, som ikke indgår i en gruppe, og det er ofte dem der har det svært både fagligt og socialt. Etablering af studiegrupper er en måde at sikre, at der ikke er nogen der hænger. 

Beskrivelse af aktiviteten

 • Forløbet startes med uddannelseslederens oplæg om studiegrupperne, hvor følgende ting bl.a. fremhæves:

  • Formål med denne type studiegruppedannelse 

  • Fordele og ulemper 

  • Værktøjer til samarbejde, f.eks. brug af dagsorden, tovholder/facilitator, forventningsafstemning ved første møde 

  • En opfordring til åbenhed og tolerance.

 • Studiegrupper blev i starten af semestret tilfældigt sammensat. Efter 3 uger blev der nedsat nye grupper, også tilfældigt sammensat, og efter endnu 3 uger blev studiegrupperne endnu engang skiftet tilfældigt. 
 • Efter hvert gruppeskifte har der været mulighed for at dele erfaringer fra grupperne på Brightspace, og uddannelseslederen har holdt øje med om der er problemer i nogle af grupperne. Hvis det er tilfældet, kan enkeltpersoner eller hele gruppen blive indkaldt til en samtale med underviser eller uddannelseslederen. 
 • Efter 9 uger og 3 forskellige grupper får de studerende et spørgeskema (Læs spørgeskemaet her​​​​​​​), der har til formål at afklare deres forventninger til deres kommende studiegruppe. Spørgeskemaet indeholder bl.a. spørgsmålene:  
  • Hvor mange gange vil du mødes? 
  • Hvad er dit ønskede formål med studiegruppen: mest socialt eller mest fagligt? 
  • Nævn navne på dem, du gerne vil være sammen med? 
  • Hvad er dine erfaringer/bekymringer?  
 • Ud fra besvarelsen af disse spørgeskemaer danner uddannelseslederen de endelige grupper, der arbejder sammen om eksamensopgaver og fungerer semesteret ud. 

I starten af 2. semester tager uddannelseslederen en samtale, dels med holdet og dels med de enkelte grupper, om hvordan det går. På den baggrund vurderes det, om der skal foretages eventuelle ændringer i de enkelte grupper. 

Ressourcer til studerende:

 • Slides om organisering i studiegrupper, brug af tovholder etc. 

   

   

Support til studerende:

 • Oplæg og instruktioner om processen 

 • Mulighed for at kontakte uddannelsesleder 

 • Feedback til grupperne på baggrund af deres kommentarer til gruppens arbejde.

Anvendt teknologi

 • Brightspace blev brugt til at informere om, hvordan man holder møder, organiserer møder etc.  

  • Diskussionsforum i Brightspace blev brugt til feedbackøvelser, hvor studiegrupperne havde mulighed for at dele erfaringer. 

Udbytte af aktiviteten

 • De studerende er glade for, at de bliver delt op og ikke selv har ansvar for at danne grupperne. 

 • Efter forløbet har 2. årgang også efterspurgt studiegrupper! 

Udfordringer

I starten syntes de studerende ikke der var så meget at snakke om i gruppen. ”Vi mødes, men har ikke noget at samarbejde seriøst om.” De havde svært at se hvad de skulle bruge gruppen til. Der er mange ting, de kunne gøre i gruppen ift. studieforberedelse, men var ikke klart for de studerende. 

Nogle synes, at 3 uger i hver gruppesammensætning er for kort tid, men de er glade for at skifte grupper, for så lærer de flere at kende. 3 uger er måske for kort tid til at lære at samarbejde. 

Der er også dannet uofficielle grupper, men det har været uproblematisk. I sidste ende vil de studerende skrive med dem, de vil.  

Værd at overveje

 • Det bør overvejes om 2 forskellige studiegrupper i 4 uger af gangen er en bedre fordeling i stedet for 3x3. 

 • I starten er det vigtigt at fortælle grupperne hvilke konkrete ting, de forventes at arbejde med i grupperne. Eksempelvis: læsning, opgaver og forberedelse. 


Basisinformationer

 • Fakultet: NAT 
 • Uddannelse: Geoscience
 • Kursus: -
 • Studieniveau: BA
 • Holdstørrelse: 32 studerende
 • Undervisningsform: - (Studiegrupper)
 • Omfang: Kursus (længere undervisningsforløb)
 • Primær aktivitetstype: Samarbejde, Diskussion & Øvelse/Praksis
 • Anvendt teknologi: Brightspace

Læringsmål

De studerende skal lære at samarbejde, at organisere møder og at planlægge gruppearbejde. I nogle tilfælde får de også mulighed for at øve at holde oplæg og diskutere med deres medstuderende. 

Links og materialer

 • Bogen ’Studiegrupper: samarbejde og facilitering’ Rask et al. (2021)