Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Afstemning til identificering af leg

Kort beskrivelse

Kurset er en tværfaglig introduktion til leg, læring, kreativitet og de forhold, der findes mellem dem. Leg og kreativitet har historisk set været vanskelige både at definere og tilnærme sig gennem forskellige former for metodologi. I dette praksiseksempel fremlægges en måde at udruste de studerende til identificering af leg og fænomener relateret dertil. De studerende introduceres til identificeringskriterier, som de i undervisningen anvender til identificering af leg i en række udvalgte videoer. Herefter deltager de studerende i en afstemning, som giver underviser mulighed for at afdække videnshuller og misforståelser. 

Underviserens motivation

De studerende skulle lære at identificere leg, og mit ønske var at lave en aktivitet, der fremmede aktivt engagement og læring. 

Beskrivelse af aktiviteten

Aktiviteten består af studerendes forberedelse hjemmefra og af aktiviteter i holdundervisningen.

Studerendes forberedelse:

 • Før undervisningen læser de studerende en tekst på 5 kriterier for identificering af leg (f.eks. "Leg foregår gentagende gange, men ikke på en stereotyp måde").

I undervisningen:

 • I undervisningen gennemgår underviseren kriterierne i fællesskab med de studerende for at sikre sig, at de forstår dem.
 • Underviseren viser de studerende en række videoer med mennesker eller dyrs adfærd.
 • De studerende bliver derefter bedt om at gå på menti.com, hvor de skal deltage i en afstemning. Til hver video kan de vælge følgende svarmuligheder, hvor det er tilladt at vælge flere ad gangen:

a) Ja, adfærden kvalificeres som spil.

b) Nej, adfærden mangler det første kriterium.

c) Nej, adfærden mangler det andet kriterium.

d) Nej, adfærden mangler det tredje kriterium.

e) Nej, adfærden mangler det fjerde kriterium.

f) Nej, adfærden mangler det femte kriterium.

 • De studerendes svar vises på tavlen ved hjælp af mentimeter. Denne aktivitet gør det muligt for underviseren en at se, hvor de studerende har videnshuller, og på baggrund heraf kan eventuelle misforståelser rettes og danne afsæt for diskussion.

Eksempel på powerpoint slide til aktiviteten (4 videoer):

Udbytte af aktiviteten

De studerende var meget engagerede i at anvende deres viden, og i evalueringerne nævnte og komplimenterede mange af dem denne aktivitet.

Værd at overveje

 • Udvælg nogle gode videoer. Det kan tage noget tid, men det er indsatsen værd. 

Aktiviteter

  Praksiseksempler


   Basisinformationer

   • Fakultet: Arts
   • Uddannelse: Arkælogi
   • Kursus: Leg, læring og kreativitet
   • Studieniveau: BA
   • Holdstørrelse: 25 studerende
   • Undervisningsform: Holdundervisning
   • Omfang: Aktivitet på kurset
   • Primær aktivitetstype: Viden og information
   • Anvendt teknologi: Mentimenter
   • Hvordan casen blev gennemført: Tilstedeværelsesundervisning med brug af læringsteknologi

   Læringsmål

   Målet for aktiviteten er:

   • at gøre de studerende i stand til at identificere leg.
   • at gøre de studerende i stand til at identificere andre fænomener relateret til leg, der kan fanges på video.

   Links og materialer