Aarhus Universitets segl

Brugen af animationsvideoer 

Kort beskrivelse

På kurset lærer de studerende at redegøre for grundlæggende fysiologiske forhold som forudsætninger for bevægelse, funktion, fysisk aktivitet og træning. Aktiviteten har til formål at øge udbyttet af undervisningen for de studerende og højne det taksonomiske niveau ved udarbejdelsen af læringsvideoer omhandlende centrale fysiologiske begreber, som forbereder de studerende på undervisningen. 

Underviserens motivation

Tidligere brugte underviserne meget tid på at beskrive og forklare basale fysiologiske begreber in class. Derfor bar forelæsningerne præg af et lavt taksonomisk niveau. For at få et højere taksonomisk niveau in class var det nødvendigt, at det faglige stof blev gennemgået inden forelæsningen. Derfor har der været et stigende ønske om at udarbejde teknologiunderstøttet out-of-class aktiviteter, så de kan få bedre forudsætninger for læring.

Beskrivelse af aktiviteten

 • Animationsvideoerne bliver anvendt som en teknologiunderstøttende out-of-class aktivitet.
 • Videoerne laves ved hjælp af Explain Everything, som er et brugervenligt, digitalt whiteboardværktøj, hvori man kan skrive, tegne, animere, lave matematiske udregninger og tilføje fotos, videoer og dokumenter.
 • Underviseren bruger animationsvideoerne til at beskrive centrale fysiologiske begreber på et overordnet niveau. 

Udbytte af aktiviteten

Videoerne fremmer de studerendes forståelse for svære eller centrale emner inden for fysiologien. Out-of-class aktiviteten er med til at forberede de studerende på undervisningen og dermed øge deres mulighed for at følge med in class.

Værd at overveje

 • Studerende kan benytte sig af videoer til at få et overblik over pensum og kernebegreber til forberedelsen før forelæsning og til follow-up i eksamensperioden.
 • Flipped classroom fokuserer på, at læring på lavere taksonomiske niveauer foregår før forelæsningerne, så disse kan udnyttes på højere taksonomiske niveauer til anvendelse, refleksion og diskussion.

 


Basisinformationer

 • Fakultet: Health
 • Uddannelse: Fysioterapeutuddannelse
 • Kursus: Fysiologi
 • Studieniveau: Professionsbachelor
 • Holdstørrelse: 60 studerende
 • Undervisningsform: Forelæsning
 • Omfang: Hele kurset
 • Primær aktivitetstype: Viden og information
 • Anvendt teknologi: Explain Everything
 • Hvordan casen blev gennemført: Tilstedeværelsesundervisning med brug af læringsteknologi

Links og materialer

 • Se et eksempel på en animationsvideo lavet med Explain Everything:

video