Aarhus Universitets segl

Brug af chatbots til at støtte studerendes skriveproces

Kort beskrivelse

I dette praksiseksempel har underviseren udarbejdet et vejledende brev, der beskriver, hvordan de studerende kan inkorporere AI og NLP(Natural Language Processing)-modeller, herunder ChatGPT, i deres opgaveskrivningsproces

Motivation

 • At indgå i dialog med de studerende om det fascinerende fænomen som er AI og NLP, og deres praktiske applikation på områder såsom opgaveskrivningsprocessen. 

 • At sikre at disse kraftfulde værktøjer ikke virker intimiderende for de studerende.

Video om forløbet "Using chatbots to support student's writing process"

 • At sikre at værktøjerne ikke bliver brugt uden den rette forståelse. 

 • At bruge opgaveskrivningsprocessen som en unik mulighed for at de studerende kan opnå viden om og tryghed i brugen af værktøjerne, og derved italesætte kompetencer, der kan gøre de studerende mere efterspurgte af fremtidige arbejdsgivere. 

 • Derudover, kan dette være en oplagt mulighed for at lære sammen med de studerende. 

      

Udførelse

CASENS FORLØB

Forberedelse

Vejledningsbrevet sendes til de studerende på forhånd. 

Første vejledning

Under det efterfølgende vejledningsmøde bringes emnet op, og der diskuteres brug og erfaringer med ChatGPT.

Efterfølgende vejledningsmøder

Til hvert efterfølgende vejledningsmøde vendes emnet igen, for at fornemme hvorledes de studerende har taget imod teknologien.

Afsluttende refleksion

Ved opgaveskrivningsprocessens afslutning, bedes de studerende reflektere over hvordan de benyttede chatbotten og hvor det bidrog mest.

RESSOURCER TIL STUDERENDE

SUPPORT TIL STUDERENDE

Vejledningsbrev (Se handout under "Links og materialer") 

Læringsmål

AI og chatbots, såsom ChatGPT, er blevet mere og mere tilgængelige, hvilke gør det afgørende at overveje, hvordan denne type teknologi kan bruges i vores arbejdsprocesser, mens vi tager højde for de etiske problemstillinger og eventuelle begrænsninger. 

Når det kommer til speciale- og opgaveskrivning kan disse værktøjer bidrage med værdifuld støtte til studerende gennem hele deres skriveproces. Derfor bør studerende informeres omkring: 

 • Hvordan man gør informeret brug af disse teknologier 

 • Deres potentiale og begrænsninger 

 • Hvordan man integrerer det effektivt i sine arbejdsprocesser 

Erfaringer

Udfordringer

 • En oplagt udfordring, eller sågar en frygt, kunne være at de studerende i for høj grad vil sætte deres lid til AI-værktøjerne. For at imødekomme dette er det vigtigt at etablere klarer grænse og kommunikeres disse tydeligt. 
 • Ved at give vejledning, via vejledningsbrevet og efterfølgende møder, kan man etablere klare forventninger og på den måde hjælpe de studerende med at få mest muligt ud af AI-værktøjerne og undgå forkert brug af dem. 

Det kan være fordelagtigt at: 

 • Eksperimentere på egen hånd med AI-værktøjerne, så man som underviser kan indgå som en informeret og undersægendediskussionpartner i snakke med de studerende. 

 • Bibeholde en åben og nysgerrig tilgang, når man taler med de studerende om deres brug af disse værktøjer – vi er alle ved at lære at forstå det sammen 

 • Forsøge at holde sig ajour med dette felt, der udvikler sig meget hurtigt, da en tilgang der i dag virker effektivt kan fungere ganske anderledes i næste uge. 

 • Justere vores perspektiv og dokumenter, såsom vejledningsbrevet, i takt med feltets seneste udviklinger. 


Basisinformationer

Undervisers navn Franziska Günzel-Jesen
Fakultet og institut BSS, Department of Management
Uddannelse Management 
Studieniveau 6. semester BA + 10. semester KA
Kursus Bachelorprojekt + Kandidat Speciale 
Omfang Sammenhængende aktiviteter
Undervisningsform Vejledning
Gennemførelsestidspunkt Forår 2023

Links og materialer


Kontakt

Skriv til redaktion bag AU Educate, hvis du har spørgsmål til indholdet eller har brug for sparring omkring din undervisning fra en af de mange dygtige fagfolk på Centre for Educational Development.