Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Digital MCQ-eksamen på første år

Kort beskrivelse

I dette praksiseksempel fremlægges en måde at kombinere et længere undervisningsforløb med en eksamen, der består af multiple-choice spørgsmål. Undervejs i undervisningforløbet får de studerende mulighed for at teste sig selv i en stor spørgsmålspulje, som indeholder de spørgsmål, der anvendes til eksamen, hvilket resulterer i et større fagligt udbytte for de studerende. 

Underviserens motivation

Eksamen har til formål at bringe alle nye studerende på samme ”niveau” i et bredt historisk stof, samt at kunne overskue og prioritere stoffet både analogt og digitalt. 

Førhen har dette foregået som mundtlig eksamen, men er nu lavet om til en MCQ-eksamen med det formål at: 

 • Udprøve studerende i bred faktuel viden frem for kun at blive udprøvet i ét emne fra hele pensum. Dette er med til at: 

  • Udligne eksamensoplevelsen blandt de studerende, fordi alle kommer op i det samme stof. Tidligere har der en bred opfattelse af, at man kan være heldig eller uheldig at trække forskellige emner. 

  • Gøre eksamensformen mindre stressende, da den mundtlige eksamen tidligere har voldt meget spekulation og nervøsitet blandt studerende.  

 • Gøre eksamensformen mindre uoverskuelig for studerende, da de har mulighed for at træne alle spørgsmålene i spørgsmålsbanken i løbet af semestret. 

Beskrivelse af aktiviteten

Undervisningsforløbet: 

Undervisningen består i løbet af semesteret dels af: 

 • En forelæsningsrække med forskellige undervisere, der har forskellige ekspertiseområder. 

 • Ugentlig instruktorundervisning i hold. Her integreres træning af eksamensspørgsmål løbende i semesteret, herunder træning af deres viden og færdigheder, som de udprøves i til eksamen.

  • Spørgsmålene ligger tilgængelige i Brightspace og kan tilgås af både instruktorer og studerende som del af undervisningen.

  • Instruktorerne arbejder med forskellige tilgange til at integrere spørgsmålstræningen i undervisningen.  

 • En prøveeksamen i Wiseflow, så de studerende har mulighed for at afprøve og se det system, som anvendes til eksamen. Her anvendes et prøveeksamenssæt bestående af 56 spørgsmål, som trækkes ved hjælp af en algoritme fra brutto puljen på 472 spørgsmål. 

Eksamen: 

 • Eksamen afholdes som en individuel skriftlig tilsynseksamen, som varer 1 time. Den studerende er selv ansvarlig for at medbringe PC. Ingen hjælpemidler er tilladt.  

 • Eksamensspørgsmålene består af 56 spørgsmål ud af en brutto pulje på 472 spørgsmål fordelt på 4 forskellige spørgsmålstyper og 7 forskellige kapitler i den gennemgående lærebog. De 56 spørgsmål trækkes ved hjælp af en algoritme, så de forskellige spørgsmål og stofområder fordeles ligeligt. 

Ressourcer til studerende:

 1. Alle 472 eksamensspørgsmål ligger tilgængelige for de studerende i Brightspace 

 2. Lærebogen, som spørgsmålene er udformet ud fra 

   

Support til studerende:

 1. Underviseroplæg om alle stofområder 

 2. Mulighed for træning af spørgsmål løbende 

 3. Prøveeksamen i det system, der anvendes til eksamen 
     

Anvendt teknologi

 • Brightspace: Her har de studerende adgang til alle 472 eksamensspørgsmål i løbet af semesteret. 

 • Wiseflow: Her afvikles både en prøveeksamen med ét eksamenssæt (56 spørgsmål udtrukket ifølge algoritme, der sikrer, at alle fire spørgsmålstyper og alle emner indgår i alle eksamenssæt, samt den rigtige eksamen med det gældende eksamenssæt for året (56 andre spørgsmål udtrukket efter samme ovenfor anvendte algoritme) 

Udbytte af aktiviteten

 • Der er en større del af de studerende, der får et større udbytte af undervisning og eksamen. Det er især mellemgruppen, der flytter sig.  

 • De studerende får især højere udbytte ift. at opnå en bredere viden, hvilket er formålet med faget.  

 • I undervisergruppen er opfattelsen af MCQ-eksamen ændret en smule fra, at der har været en vis skepsis, til at man erfarer, at det er muligt at lave MCQ-test på et højt fagligt niveau, der kræver en del af de studerendes historiefaglige overblik og kompetencer. 

 • Der er sammenhæng mellem pensum og eksamensspørgsmål, da alle involverede forelæsere skal kvalitetstjekke spørgsmål i eksamenssæt og opdatere ved nyudgivelser af lærebogen. Ansvar og arbejdsbyrde deles altså ud på flere undervisere. 

Udfordringer

 • Det er en langtidsinvestering at udvikle materiale til denne type eksamen. På den lange bane vil man kunne spare tid for både VIP’er og administration. Men hvis vi skal måle det i startfasen, er tidsbyrden meget større end udbyttet.  

 • Instruktorer skal have visse it-kompetencer, idet de skal kunne bistå og inspirere de studerende til at logge ind og øve spørgsmålene i Brightspace. 

 • Træningen foregår i Brightspace, som ikke er identisk med wiseflow i brugerflade. Idéelt set burde spørgsmålene kunne sættes op i ét system, hvor de studerende både kan træne dem i løbet af semesteret og siden udprøves i. 

 • Det var svært at få klarhed omkring hvilket system, der måtte anvendes til eksamen, og det ligger endnu ikke fast om vi må fortsætte med wiseflow.

Værd at overveje

 • Undervisere, der kaster sig ud i digital eksamensudformning, bør insistere på prioritering af ét system, der kan bruges både til træning og udprøvning, herunder kobles direkte på bedømmelsessystemet. Ellers kan der gå alt for meget tid med halve løsninger og dobbeltarbejde på tværs af systemer. 

Aktiviteter

  Praksiseksempler


   Basisinformationer

   • Fakultet: Arts, Institut for Kultur og Samfund
   • Uddannelse: Historie
   • Kursus: Verdenshistorie og Danmarkshistorie 1, 5 ECTS 
   • Studieniveau: BA
   • Holdstørrelse: 90 ordinære + 30 tilvalgsstuderende
   • Undervisningsform: Forelæsning, Instruktor-undervisning, Eksamen
   • Omfang: Kursusforløb og eksamen
   • Primær aktivitetstype: Viden og information
   • Anvendt teknologi: Brightspace, Wiseflow
   • Hvordan casen blev gennemført: Tilstedeværelsesundervisning med brug af læringsteknologi

   Læringsmål

   Formålet med faget er at give den studerende:

   • Kendskab til væsentlige udviklinger og centrale begivenheder i verdens og Danmarks ældre historie  

   • Øvelse i at overskue store tekstmængder og prioritere mellem væsentligt og uvæsentligt.