Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Repetition: Domino læringsspil

Fakultet: Arts. Uddannelse: Middelalder- og Renæssancearkæologi. Kursus: Historisk arkæologi. Studieniveau: 1. semester BA. Holdstørrelse: 25

Motivation for aktiviteten

Jeg vil gerne sikre, at de studerende forstår vigtigheden af at komme godt i gang med at læse pensum fra starten af kurset uden samtidig at vifte alt for meget med pegefingeren. Samtidig ønsker jeg at sætte fokus på en del af pensum, som de erfaringsmæssigt ikke giver nok opmærksomhed.

Kort om kurset

Kurset giver en grundlæggende introduktion til fagets kilder og vidensdannelse, og de studerende bliver desuden præsenteret for hovedtræk i Danmarks historiske udvikling og materielle kultur fra vikingetid til renæssance. Aktiviteten er udviklet til at støtte sidstnævnte del. 

Aktivitetens formål

  • Domino læringsspillet skal understøtte en faktatung blok i undervisningen gennem leg (i denne aktivitet: årstal på historiske hændelser, kongerækken i middelalder og nyere tid, periodernes karakteristika).
  • Aktiviteten gør de studerende opmærksomme på, at billeder er en væsentlig del af pensum på faget og ikke kun illustrationer til tekst. Disse skal studeres på lige fod med teksten (i denne aktivitet: øve genkendelse af centrale anlæg og genstande fra perioden på billeder fra pensum).
  • Med aktiviteten vil jeg hjælpe de studerende med at opbygge et godt fundament for efterfølgende discipliner på studiet.

Beskrivelse af aktiviteten

Underviser laver spillet, som består af en række brikker (ca. 60), hvor de studerende eksempelvis skal kombinere konkrete årstal med vigtige historiske begivenheder, kombinere billeder af centrale bygningsværker med lokalitetsnavn, kombinere historiske perioder med særlige karakteristika etc.

Brikkerne kan kombineres på forskellig vis, men for at alle brikker skal kunne komme ’i spil’, er alle løsninger ikke lige gode.

Der afsættes ca. 45 minutter til øvelsen, hvor de studerende går i mindre grupper. Nogle grupper når at blive færdige på den afsatte tid men ikke alle.

Hver gruppe får udleveret et spil, og brikkerne fordeles ligeligt mellem spillerne. Er der brikker tilovers, lægges de på bordet som startbrikker.

Man kan vælge at spille det ’rigtigt’, hvor hver spiller holder kortene på sin hånd hemmelige og efter tur lægger så mange brikker til rækken som muligt. Den, der hurtigst kommer af med sine brikker, har vundet, og det er derfor i de andre spilleres interesse at opponere, hvis brikkerne bliver lagt forkert.

Man kan også vælge at spille med åbne brikker og arbejde sammen i gruppen om at få lagt brikkerne til hinanden.

Undervejs cirkulerer underviser og faciliterer processen, hvor den er gået i stå (særligt i starten hvor det kan være lidt overvældende at overskue de mange brikker), er overdommer i tvister og mere eller mindre diskret fejlfinder, hvor brikkerne er kombineret forkert. 

Udbytte af aktiviteten

Aktiviteten fungerer som en uhøjtidelig opsamling på en række facts. Kombinationen af konkurrence, leg og repetition fungerer glimrende. Spillet giver alle mulighed for at være aktive og byde ind. Ofte beder de studerende om at låne spillet med hjem, også i forbindelse med eksamenslæsning.

Domino læringsspillet kan også fungere som et wake up-call og en påmindelse til de studerende om, at de skal i gang med at læse - og lære - pensum. Aktiviteten er for flere en påmindelse om, at de skal justere deres måde at læse på: de læser typisk teksten, men glemmer at studere de for faget så vigtige billeder, som indeholder selvstændige informationer. Det problem synliggøres her, da de ofte har vanskeligt ved at identificere monumenter og genstande i spillet. 

Værd at overveje

Spillet kan tilpasses alle discipliner, hvori der indgår spørgsmål og svar, som kan formuleres kortfattet. De studerende kan let selv lave tilsvarende spil og bruge det i repetition af pensum.

Aktiviteter

    Praksiseksempler


      Billeder