Aarhus Universitets segl

Skriv: Feedback på tekster

Kort beskrivelse

Kurset handler om at gøre de studerende til gode læsere af litteratur og tekster i al almindelighed. At give dem et kvalificeret kendskab til litterære metoder og teorier.

Underviserens motivation

De studerende tør ofte ikke læse hinandens opgaver og regner ikke hinandens kritik for brugbar. Desuden, og nok så vigtigt, kan det lette arbejdet for underviseren omkring retning af skriveøvelser midt i et semester.

Beskrivelse af aktiviteten

Undervisningsforløbet:

 1. Opgaven stilles
 2. De studerende inddeles i grupper på 3-4 stykker, mødes og diskuterer opgaven og den tekst eller tekster, som de skal analysere
 3. Skriveøvelsen skrives
 4. De afleverer til hinanden online (i dette tilfælde en fællesmappe i Blackboard, (OBS: Nu benyttes Brightspace)), men sådan at alle, også underviseren, i princippet kan kigge med
 5. De diskuterer skriveøvelserne indbyrdes i grupperne og vælger hvilken, der skal gå videre til underviseren
 6. Alle læser de af grupperne udvalgte opgaver inden vi mødes på klassen. Her er der feedback fra underviseren og generel diskussion af hele øvelsen. Gerne lige inden semesterafslutning, hvor de skal skrive en større uge-opgave, og mange af de samme ting gør sig gældende.

 

Uddybende:

Jeg stiller en opgave, hvori de studerende skal lave en analyse af en litterær tekst – den samme tekst for alle.

Inden de begynder at skrive opgaven, mødes de for at diskutere teksten med hinanden i grupper. De afleverer så teksten til hinanden i grupperne, hvorefter de diskuterer sig frem til, hvilke skriveøvelser, som de vil lade ”gå videre” til mig, underviseren. Det vil sige, at jeg i sidste ende kun får én  opgave pr. gruppe og ikke 30 opgaver i alt. Alle afleverer dog deres skriveøvelser ind i samme mappe, så man som underviser kan kontrollere, at de afleverer. Alle på holdet kan læse med i den mappe.

Jeg retter de 7-8 skriveøvelser, som jeg modtager og bruger disse som grundlag for feedback til hele holdet. Alle læser disse opgaver, inden vi gennemgår dem sammen på klassen.

Inden deres diskussion om, hvilke opgaver der skal ”gå videre”, kan man med fordel introducere de studerende for, hvilke kriterier man som underviser lægger vægt på, og desuden hvordan man giver god, kritisk og konstruktiv feedback til hinanden.

Anvendt teknologi

 • Brightspace: Aflevering af skriveøvelsen sker i Brightspace (tidligere blackboard)

Udbytte af aktiviteten

 • Dels at spare tid i forhold til retning af skriveøvelser, dels at gøre de studerende opmærksomme på, hvilke ressourcer de indbyrdes udgør. Effekten er, at de studerende bliver bedre til at samarbejde, og mindre blufærdige i forhold til at lade andre læse med, når der skrives opgaver.
 • De studerende bliver desuden opmærksomme på deres egne kriterier for en god opgave i forhold til underviserens kriterier, og dermed mere opmærksomme på, hvad der forventes af dem som studerende.

Udfordringer

 • Man skal være opmærksom på, at det ikke altid er de bedste opgaver, der går videre fra grupperne. Magtforhold gør typisk sit til, hvilke opgaver der bliver ”de udvalgte”. Jeg udvælger derfor på egen hånd et par stykker mere som grundlag for min feedback. Opgaver, der i mine øjne er blandt de bedste opgaver, men som altså ikke er kommet med i de studerendes udvalg.
 • Pas på med at betone konkurrenceaspektet for meget. Nedton betydningen af at få rettet skriveøvelsen af en underviser fremfor ”kun” at få den rettet af sine medstuderende. Man kan som underviser fx betone, at det ikke kun er de ”bedste” opgaver, der går videre, men også de mest interessante, mest vovede, dem, man måske er mest i tvivl om som studerende.

Værd at overveje

 • Man kan som underviser med fordel vælge at inddrage eventuelle instruktorer i forløbet, og fx lade de studerende mødes med instruktoren alene første gang, de diskuterer den opgave, som de skal løse. Mødet, hvor de skal udvælge skriveøvelsen, kan ligeledes også foregå med supervision fra en instruktor.
 • De erfaringer, som grupperne erhverver sig under diskussionerne, kan man aktivt inddrage i undervisningen. Altså, at de begrunder, hvorfor den og den opgave er gået videre. Deres diskussioner er et godt grundlag for en videre diskussion på klassen. Skal dette aspekt lykkes, bør man dog måske bede grupperne om at tage notater under diskussionerne, sådan at de kan huske, hvad det var, der blev sagt og diskuteret.

Aktiviteter

  Praksiseksempler

   Forløb


   Basisinformationer

   • Fakultet: Arts, Institut for Kommunikation og Kultur
   • Uddannelse: Nordisk Sprog og Litteratur
   • Kursus: Litteraturens teori og metode
   • Studieniveau: BA, 2. semester
   • Holdstørrelse: 30
   • Undervisningsform: Forelæsning, Holdundervisning
   • Omfang: Aktivitet
   • Primær aktivitetstype: Diskussion, Analyse
   • Anvendt teknologi: Brightspace
   • Hvordan casen blev gennemført: Tilstedeværelsesundervisning med brug af læringsteknologi

   Læringsmål

   Det centrale er at give de studerende kvalificeret feedback på deres skriveøvelser, så de bliver bedre skribenter og dermed mere præcise læsere af tekster. Det betyder desuden, at de studerende indbyrdes øver sig i at give hinanden kritisk respons og generelt vænner sig til at tale kvalificeret om hinandens tekster.

   Dertil kommer en forøgelse af bevidsthed om kriterierne omkring en god opgave: Dvs. hvad er en god opgave?

   Aktiviteten kan typisk bruges i sammenhænge, hvor der benyttes skriveøvelse i løbet af semestret.