Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Lektionsplan som fagets guide

Fakultet: Arts. Uddannelse: Engelsk. Kursus: Bachelorprojekt og Literature in English 1: Form and Genre. Studieniveau: BA. Holdstørrelse: Ca. 80 studerende.

Motivation for aktiviteten

Når underviserne udarbejder en “course guide”, bliver de studerende klædt på til det enkelte kursus og får en pejling om, hvad der forventes af dem i det enkelte kursus. Det involverer blandt andet, at de bliver bevidste om studieordningens indhold, de formelle krav og faglige mål, der er til hvert kursus. De studerende skal gerne opleve, at underviserne indtænker arbejdsbelastningen i de enkelte kurser, og at der er en klar forventningsafstemning mellem de studerende og underviseren, som forpligter begge parter.

Kort om kurset

Det er et krav til underviserne på Engelsk, at de laver en ”course guide” til deres fag, hvorfor alle uddannelsens undervisere og fag involveres i aktiviteten. 

Beskrivelse af aktiviteten

Underviseren udarbejder guiden, der med udgangspunkt i studieordningen mere tydeligt skal beskrive for de studerende, hvad der forventes af dem. Guiden skal indeholde en udregning af arbejdsbelastningen i forhold til fagets ECTS point (brug evt. retningslinjerne fra IKK). Heri estimerer underviseren, hvor meget tid, de studerende skal bruge på de forskellige dele af kurset, herunder eksamen, forelæsninger, de studerendes forberedelse og eventuelt specifikt på opgaver i løbet af kurset.

Underviseren kan få feedback på guiden fra sine kollegaer, så der bliver en ensretning af guiderne og en forståelse på tværs af kurser på uddannelsen. Underviseren går i dialog med de studerende omkring guiden, så der ikke er misforståelser omkring den. På baggrund af de studerendes tilbagemeldinger eller tvivl kan underviseren rette guiden til og tilføje forbedringer inden næste kursus.

Udbytte af aktiviteten

Aktiviteter danner grundlag for bedre forventningsafstemning mellem de studerende og underviseren i forhold til både arbejdsindsats og fagligt indhold på kurset. Derudover bidrager den til, at de studerende får en større forståelse for det enkelte kursus.

Værd at overveje

Vær opmærksom på at guiden skal stemme overens med kursusbeskrivelsen i studieordningen, kursuskatalog og lignende - ellers kan det skabe forvirring blandt de studerende.

Aktiviteter

    Praksiseksempler

      Praksiseksemplet er udviklet i forbindelse med Projekt 1. studieår, hvor fastholdelsesinitiativer på Arts Aarhus Universitet blev kortlagt.